Franciszek: Adwent czasem modlitwy, radości, łagodności i pokory

Franciszek: Adwent czasem modlitwy, radości, łagodności i pokory
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)
KAI / jp

Do intensywniej modlitwy, rozwoju życia duchowego, większej wrażliwości na potrzeby innych i radości w czasie Adwentu wezwał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Wobec pychy, dumy i arogancji papież zachęcił do przyjęcia w tym czasie postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście Zbawiciela.

>> "Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy" [DOKUMENTACJA]

Franciszek zaznaczył, że w drugą niedzielę okresu przygotowań do Bożego Narodzenia, liturgia wskazuje, że jest to czas, by uznać pustki, które trzeba wypełnić w naszym życiu, aby wyrównać chropowatości pychy i uczynić miejsce dla Jezusa, który przychodzi.

DEON.PL POLECA

Papież komentując słowa proroka Izajasza: "Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Niech się podniosą wszystkie doliny", że "doliny", mówił, że to obraz wszystkich braków w naszym zachowaniu wobec Boga, wszystkich naszych grzechów zaniechania a pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy albo, że modlimy się bardzo niewiele.

Zachęcił aby Adwent był czasem intensywniejszej modlitwy i rozwoju życia duchowego. Wskazując na jeszcze inną "pustkę" będącą brakiem miłości wobec bliźniego, zwłaszcza osób, które najbardziej potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także duchowej Ojciec Święty wezwał do większej wrażliwości na potrzeby innych.

Rozważając kolejne słowa proroka Izajasza: "Niech się wszystkie góry i wzgórza obniżą" Franciszek zwrócił uwagę, że "góry i pagórki" które muszą być obniżone to pycha, duma, arogancja. W tym kontekście zachęcił do przyjęcia postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście naszego Zbawiciela i wezwał do wyeliminowania wszystkich przeszkód, które stawiamy naszej jedności z Panem.

Zaapelował, aby wszystkie te działania wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście Jezusa.

- Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przygotować się na przyjście Pana: oczekiwać na niego każdego dnia z troską, aby być napełnionymi Jego łaską, gdy przyjdzie - powiedział papież.

Odnosząc się do osoby św. Jana Chrzciciela, który realizuje postać zapowiadaną przez Izajasza: "Głos wołającego na pustyni" i słów świętego: "Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym" Franciszek zaznaczył, że przypomina nam on także o potrzebie nawrócenia i pokuty.

- Zbawiciel, na którego czekamy, może przemienić nasze życie mocą Ducha Świętego, mocą miłości. Duch Święty wlewa bowiem do naszych serc miłość Boga, będącą niewyczerpalnym źródłem oczyszczenia, nowego życia i wolności - powiedział papież.

Na zakończenie wezwał, aby Maryja Dziewica, która przygotowała przyjście Chrystusa całym swoim życiem, pomagała nam naśladować jej przykład i prowadzi nasze kroki na spotkanie Pana, który przychodzi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Leszek Śliwa

Kto był najważniejszym człowiekiem w życiu papieża Franciszka?
Co to jest milonga i dlaczego uwielbiał ją młody Jorge?
Co stało się 21 września 1953 r.?
Jakie są ulubione książki i filmy Franciszka?

Skomentuj artykuł

Franciszek: Adwent czasem modlitwy, radości, łagodności i pokory
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.