Papież i patriarcha etiopski o jedności

Papież i patriarcha etiopski o jedności
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
4 lata temu
KAI / kw

"To co nas łączy jest znacznie większe od tego, co nas dzieli" - powiedział Franciszek przyjmując dziś na audiencji patriarchę Kościoła etiopskiego, Abunę Mathiasa.

Franciszek zaznaczył, że wizyta patriarchy Kościoła etiopskiego umacnia więzy wzajemne i przypomniał, że jego poprzednik Abuna Paulos był w Rzymie u Jana Pawła II w 1993 r. i u Benedykta XVI w 2009 r.

Przemawiał także w 1993 r podczas II Synodu Biskupów o Afryce. Następnie papież zaznaczył, że od 2004 roku prowadzone są prace Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi, określanymi też jako "przedchalcedońskie".

Do tej grupy należy - obok Syryjczyków, Ormian i Koptów - także Kościół etiopski. Pozwoliły one na stwierdzenie, że istnieje niemal pełna zgodność wiary a także głęboka więź tradycji monastycznych i liturgii. "Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Jak wielokrotnie dostrzeżono to, co nas łączy jest znacznie większe od tego, co nas dzieli" - stwierdził Ojciec Święty.

Następnie Franciszek wskazał na znaczenie świadectwa męczenników, których krew staje się nasieniem jedności między chrześcijanami. "Męczennicy i święci wszystkich tradycji kościelnych są już jednym w Chrystusie; ich imiona są zapisane w jedynym Martyrologium Kościoła Bożego. Ekumenizm męczenników jest zaproszeniem skierowanym do nas tutaj i dziś, abyśmy razem podążali ku coraz pełniejszej jedności" - zaznaczył papież.

Nawiązując do znoszonych dziś cierpień członków Kościoła etiopskiego, a także chrześcijan oraz innych mniejszości na Bliskim Wschodzie i w niektórych częściach Afryki, Ojciec Święty wezwał odpowiedzialnych za losy świata do krzewienia pokojowego współistnienia w oparciu o wzajemny szacunek i pojednanie, wzajemne przebaczenie i solidarność.

Odnosząc się natomiast do wysiłków na rzecz poprawy warunków życia etiopskiego społeczeństwa Franciszek podkreślił znaczenie dostępu do wody i wskazał na możliwości współpracy różnych Kościołów na rzecz dobra wspólnego i ochrony środowiska.

Papież wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do rozwoju braterskiej przyjaźni między obydwoma Kościołami. "Zdajemy sobie sprawę, że historia pozostawiła ciężar bolesnych nieporozumień i nieufności, za które prosimy o przebaczenie i Boże uzdrowienie. Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając wstawiennictwa męczenników i świętych dla wszystkich wiernych powierzonych naszej opiece duszpasterskiej. Niech Duch Święty nadal nas oświeca i poprowadzi ku zgodzie i pokojowi, umacniając w nas nadzieję na dzień kiedy, z Bożą pomocą, będziemy zjednoczeni wokół ołtarza Ofiary Chrystusa, w pełni komunii eucharystycznej" - powiedział Ojciec Święty.

Patriarcha i katolikos Etiopii oraz arcybiskup Aksum, Abuna Mathias jest szóstym patriarchą w historii tego starożytnego Kościoła, którego początki sięgają czasów apostolskich. Do połowy XX w. był on bowiem zjednoczony z Kościołem koptyjskim, choć zachowywał swoją tożsamość. Autokefalię (niezależność) uzyskał w 1959 r.

Liczący niemal 50 mln wiernych Etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo jest narodowym wyznaniem mieszkańców tego kraju. Chociaż ma w nazwie przymiotnik "prawosławny", w rzeczywistości jest częścią tzw. niechalcedońskiego nurtu chrześcijaństwa, do którego należą jeszcze Kościoły koptyjski, ormiański i syryjski.

Nie uznały one uchwał Soboru w Chalcedonie w 451 r., na którym m.in. potępiono monofizytyzm, czyli naukę o jednej - boskiej - naturze w Chrystusie. Dziś Kościoły te twierdzą, że uznają dwie natury - boską i ludzką - w Panu Jezusie, ale dawne podziały i oznaczenia pozostały.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież i patriarcha etiopski o jedności
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Papież i patriarcha etiopski o jedności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.