Papież modlił się za Europę. Zachęcił do pokory i prostoty serca

Papież modlił się za Europę. Zachęcił do pokory i prostoty serca
Fot. PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
KAI / pk

W intencji Europy, by była bardziej zjednoczona i braterska modlił się Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj obchodzimy w święto współpatronki naszego kontynentu – św. Katarzyny ze Sieny. W homilii Ojciec Święty podkreślił konieczność pokory i prostoty, aby wyznawać nasze konkretne grzechy i w ten sposób zyskać Boże przebaczenie.

Wprowadzając w liturgię papież powiedział: „Dzisiaj obchodzimy święto św. Katarzyny ze Sieny, Doktora Kościoła, Patronki Europy. Módlmy się za Europę, o jedność Europy, o jedność Unii Europejskiej: abyśmy wszyscy razem mogli podążać naprzód jako bracia”.

W homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych. Najpierw odniósł się do fragmentu z Pierwszego Listu św. Jana (1 J 1, 5-2, 2), w którym Apostoł stwierdza, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Po czym napomina: kto mówi, że jest bez grzechu, ten oszukuje samego siebie, ale jeśli wyznaje swój grzech, Bóg mu przebacza i oczyszcza go z wszelkiej nieprawości. Ojciec Święty podkreślił, że Apostoł wzywa nas do konkretnego wyznania naszych grzechów. „Prawda jesz zawsze konkretna, zaś kłamstwa eteryczne, są jak powietrze, nie możesz ich uchwycić. Nie możesz pójść do spowiedzi i wyznawać grzechów w sposób abstrakcyjny” – wskazał papież.

Następnie Franciszek nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mt 11, 25-30), w której Jezus wychwala Ojca, ponieważ ukrył ją przed mądrymi, a nauczył jej i objawił maluczkim. Zauważył, że dzieci, kiedy przychodzą do spowiedzi wyznają swoje grzechy w sposób prosty, mówią konkretnie, ponieważ posiadają prostotę, którą daje im Bóg. Także i my musimy być prości i konkretni i wyznawać nasze konkretne grzechy z pokorą i wstydem. Konkretność prowadzi nas do pokory. I Pan nam przebacza: musimy nazwać nasze grzechy. Jeśli jesteśmy abstrakcyjni w ich wyznawaniu, jeśli jesteśmy ogólnikowi to ostatecznie kończymy w ciemnościach – wskazał Ojciec Święty. Zauważył, że diabeł chce, byśmy żyli w szarości, ani w bieli, ani w czerni. Przypomniał, że Pan nie lubi letnich.

„Jeśli wyznamy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, by nam przebaczyć: przebacza nam, gdy jesteśmy konkretni. Życie duchowe jest bardzo proste, tak proste, ale komplikujemy je tymi niuansami” – zauważył papież. „Prośmy Pana o łaskę prostoty, aby udzielił nam tej łaski, którą daje ludziom prostym, dzieciom, młodzieży, którzy mówią to, co czują, nie ukrywają tego, co czują. Nawet jeśli jest to coś złego, ale to mówią. Także w relacji z Nim, trzeba wypowiedzieć sprawy, konieczna jest przejrzystość. A nie żyć życiem, które nie jest ani jednym, ani drugim. Potrzebna jest łaska wolności, by wypowiedzieć te rzeczy, a także łaska dobrego poznania, kim jesteśmy wobec Boga” – powiedział Franciszek podsumowując swoją homilię.

Po Komunii św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo eucharystyczne, a papież zachęcił wiernych uczestniczących w transmisji do przyjęcia Komunii św. duchowej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Gerhard Ludwig Müller
48,93 zł
69,90 zł

Skała pośród wzburzonego morza

Papiestwo to jedna z najbardziej niezwykłych instytucji świata. W równej mierze fascynuje, co wywołuje gorące dyskusje. Ta książka wyjaśnia narosłe przez wieki kontrowersje i pozwala zrozumieć misję papieża w Kościele i...

Skomentuj artykuł

Papież modlił się za Europę. Zachęcił do pokory i prostoty serca
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.