Papież spotkał się z biskupami Afryki Północnej

Papież spotkał się z biskupami Afryki Północnej
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / kn

O swej bliskości z północnoafrykańskimi katolikami, dającymi świadectwo Ewangelii pokoju i miłości do Jezusa, zapewnił papież Franciszek biskupów z Maroka, Algierii, Tunezji i Libii, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Tworzą oni Regionalną Konferencję Episkopatu Afryki Północnej (CERNA).

W przekazanym im przesłaniu Ojciec Święty nawiązał do dokonujących się tam w ostatnich latach przemian, które niosły z sobą nadzieję na większą wolność sumienia, tymczasem doprowadziły niekiedy do wybuchów przemocy. Franciszek wyraził szczególne uznanie dla odwagi, wierności i wytrwałości biskupów oraz księży, osób konsekrowanych i świeckich pozostających mimo niebezpieczeństw w Libii. Podkreślił, że są to autentyczni świadkowie wiary. Dziękując im, zachęcił do wytrwałości w wysiłkach na rzecz pokoju i pojednania w całym regionie.

DEON.PL POLECAPapież przypomniał wielką tradycję chrześcijaństwa w Afryce Północnej od śś. Cypriana i Augustyna poprzez bł. Karola de Foucauld aż po zakonników i zakonnice, którzy w naszych czasach oddali Bogu i braciom wszystko, łącznie z własnym życiem. Wyraził radość, że w Algierii udało się odnowić ostatnio szereg chrześcijańskich sanktuariów.

Nawiązał też do obecności w północnoafrykańskich Kościołach wiernych pochodzących z licznych krajów. Znaczą ich część stanowią studenci z Afryki Subsaharyjskiej. Ojciec Święty zachęcił ich do wytrwałości w wierze. Przypomniał, że dialog międzyreligijny przeciwdziała fundamentalizmowi. Największe znaczenie dla skutecznego zwalczania przemocy ma edukacja. Franciszek wyraził też uznanie dla współpracy z chrześcijanami innych wyznań, której wyrazem jest powstały w Maroku Instytut ekumeniczny Mowafaqa, prowadzący dialog międzyreligijny. Ponadto dziękował północnoafrykańskim biskupom za pomoc licznym emigrantom z różnych krajów Czarnego Lądu.

 

Więcej»

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież spotkał się z biskupami Afryki Północnej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.