Papież: Teolog musi być otwarty na znaki czasu

Papież: Teolog musi być otwarty na znaki czasu
(fot. Grzegorz Gałazka / galazka.deon.pl)
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / slo / jo

Na potrzebę słuchania Słowa Bożego, odczytywania znaków czasu, docenienia wkładu kobiet w refleksję teologiczną oraz różnorodności perspektyw wypracowanych przez osoby pochodzące z różnych krajów wskazał Ojciec Święty przyjmując członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

W gronie jej trzydzieściorga członków jest także ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W swoim przemówieniu Franciszek podkreślił, że teolog to przede wszystkim wierzący, który słucha Słowa Boga żywego i przyjmuje je w swoim sercu i umyśle. Musi on jednak również pokornie słuchać "tego, co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2,7), poprzez różne przejawy wiary ludu Bożego. Przypomniał, że tę właśnie kwestię porusza najnowszy dokument Komisji: "Sensus fidei w życiu Kościoła". Teolog bowiem, wraz z całym ludem Bożym wezwany jest do otwarcia oczu i uszu na "znaki czasów".

Następnie Ojciec Święty podkreślił rolę kobiet w refleksji teologicznej, aby dzięki swemu "geniuszowi kobiecemu" mogły wydobyć pewne niezbadane aspekty niezgłębionej tajemnicy Chrystusa, w którym są ukryte "wszystkie skarby mądrości i wiedzy" (Kol 2,3). - Zachęcam więc was do jak najlepszego wykorzystania tego szczególnego wkładu kobiet w rozumienie wiary - stwierdził Franciszek. Dodał, że są one jak truskawki na torcie i powinno ich być więcej. Papież mówił również o niezaprzeczalnym wkładzie kobiet w "inteligencję wiary".

Papież zauważył, że członkowie Komisji pochodzą z różnych krajów, co odzwierciedla katolickość Kościoła. - Różnorodność punktów widzenia powinna ubogacić katolickość, nie szkodząc jedności. Jedność teologów katolickich rodzi się z ich wspólnego odniesienia do jednej wiary w Chrystusa i karmi się różnorodnością darów Ducha Świętego. Wychodząc z tego założenia i w zdrowym pluralizmie, różne podejścia teologiczne, które rozwinęły się w różnych kontekstach kulturowych i przy wykorzystaniu różnych metod, nie mogą się nawzajem ignorować, lecz w dialogu teologicznego powinny się wzajemnie ubogacać i korygować - stwierdził Ojciec Święty.

Papież zawierzył pracę Międzynarodowej Komisji Teologicznej Matce Bożej, która była kobietą zasłuchania, kobietą kontemplacji, zawsze bliska problemom Kościoła i ludzi.

Utworzona w 1969 r. przez papieża Pawła VI Międzynarodowa Komisja Teologiczna działa przy Kongregacji Nauki Wiary. Jej celem jest analizowanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej najważniejszych problemów współczesnej teologii. Przewodniczącym Komisji jest z urzędu prefekt Kongregacji Nauki Wiary - od 2012 roku kard. Gerhard Ludwig Müller, zaś sekretarzem generalnym od 2011 roku - francuski dominikanin, o. Serge Thomas Bonino.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież: Teolog musi być otwarty na znaki czasu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.