Papież: Ziemia domaga się troski, nie możemy wyciskać jej jak pomarańczy

Papież: Ziemia domaga się troski, nie możemy wyciskać jej jak pomarańczy
fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl
KAI / jb

O podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka zaapelował Ojciec Święty w przesłaniu wideo do uczestników „Odliczania” – wydarzenia online zorganizowanego przez organizację TED, podejmującą najważniejsze wyzwania przed jakimi staje świat.

Papież przestrzegł, że ziemi nie można wyciskać, jak pomarańczę. Zachęcił do podejmowania działań edukacyjnych, zapewnienia wody pitnej i pożywienia dla wszystkich mieszkańców ziemi oraz podjęcia transformacji energetycznej, na rzecz „tzw. „zielonej energii”.

Na wstępie Franciszek zauważył, że pandemia COVID-19 uwypukliła kryzys społeczno-ekologiczny. Musimy w związku z tym dokonać wyboru między kontynuowaniem dotychczasowego podejścia do problemów społecznych i ekologicznych, a pilnym dokonaniem głębokiego przekształcenia naszego sposobu działania. Wskazał jasny cel: aby w tym dziesięcioleciu zbudować świat, w którym można byłoby zaspokoić potrzeby obecnych pokoleń, włączając wszystkich, bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń.

Ojciec Święty przypomniał, że przed pięcioma laty w encyklice Laudato si’ zaproponował koncepcję ekologii integralnej, wychodzącą ze świadomości, że wszystko w świcie jest ze sobą powiązane oraz, że zależymy jedni od drugich a także od naszej matki ziemi.

- Z tej wizji wynika potrzeba poszukiwania innych sposobów rozumienia postępu i jego mierzenia, nie ograniczając się jedynie do wymiaru ekonomicznego, technologicznego, finansowego i produktu krajowego brutto, ale nadając centralne znaczenie wymiarowi etyczno-społecznemu i edukacyjnemu – stwierdził papież.

DEON.PL POLECA

Franciszek wskazał na konieczność podejmowania działań w trzech kierunkach. Najpierw wymienił potrzebę wychowania do troski o środowisko naturalne, w oparciu o dane naukowe oraz podejście etyczne. Następnie Ojciec Święty przypomniał o potrzebie zapewnienia dostępu do wody pitnej oraz pożywienia.

- Dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest istotnym i powszechnym prawem człowieka. Jest ona niezbędna, ponieważ decyduje o przetrwaniu ludzi i z tego powodu jest warunkiem korzystania z każdego innego prawa i odpowiedzialności. Zapewnienie odpowiedniej żywności dla wszystkich poprzez nieniszczące metody uprawy powinno stać się podstawowym celem całego cyklu produkcji i dystrybucji żywności – stwierdził papież.

Z kolei Franciszek wskazał na konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej: stopniowego, lecz bezzwłocznego zastępowania paliw kopalnych czystymi źródłami energii. Zaznaczył, że ludzkość ma mniej niż trzydzieści lat na drastyczne ograniczenie emisji gazów i efektu cieplarnianego.

- Transformacja ta musi być nie tylko szybka i zdolna do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb energetycznych, ale musi również uwzględniać skutki dla osób ubogich, społeczności lokalnych i osób pracujących w sektorach produkcji energii – podkreślił Ojciec Święty.

Papież wskazał na potrzebę stosowania bodźców, które skłoniłyby przedsiębiorstwa do zaangażowania się w integralną troskę o środowisko oraz stawiania w centrum zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i krzewienie dobra wspólnego.

- Ziemia domaga się pracy i troski, uprawiania i chronienia; nie możemy nadal wyciskać jej jak pomarańczy. I możemy powiedzieć, że ta troska o ziemię jest prawem człowieka – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że obecny system gospodarczy jest nie do utrzymania. Trzeba zatem przemyśleć nasze sposoby produkcji, konsumpcji, ale także zastanowić się nad o marnotrawstwem, wykorzystywaniem ubogich, wzrostem nierówności i zależności od szkodliwych źródeł energii.

- Ekologia integralna sugeruje nowe rozumienie relacji między nami a naturą. Prowadzi do nowej ekonomii, w której produkcja bogactwa jest ukierunkowana na integralny dobrobyt człowieka i poprawę - a nie na zniszczenie - naszego wspólnego domu. Oznacza to również odnowioną politykę, rozumianą jako jedna z najwyższych form miłości. Tak, miłość jest międzyosobowa, ale miłość jest również polityczna. Obejmuje wszystkich ludzi i dotyczy przyrody. Dlatego zapraszam was wszystkich do wzięcia udziału w tej podróży. To właśnie zaproponowałem w Laudato si’ , a także w nowej encyklice, Fratelli tutti. Jak sugeruje termin «Odliczanie», musimy działać pilnie. Każdy z nas może odegrać cenną rolę, jeśli wszyscy dzisiaj wyruszymy w drogę. Nie jutro, dzisiaj. Ponieważ przyszłość buduje się dziś, i to nie samotnie, ale we wspólnocie i w zgodzie – powiedział papież w przesłaniu wideo do uczestników wydarzenia online zorganizowanego przez organizację TED.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek

Fratelli Tutti to tytuł, który Papież postanowił nadać swojej nowej encyklice poświęconej, jak czytamy w podtytule, „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. Oryginalny tytuł również w języku polskim pozostanie właśnie taki, a zatem nieprzetłumaczony – tak jak...

Skomentuj artykuł

Papież: Ziemia domaga się troski, nie możemy wyciskać jej jak pomarańczy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.