Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lipca 2003

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lipca 2003
(fot. motiqua / Foter / CC BY)
6 lat temu
Copyright © by L'Osservatore Romano (10/2003) and Polish Bishops Conference

1. W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad redakcją nowej konstytucji europejskiej. Jej ostateczna wersja zostanie zatwierdzona na konferencji międzyrządowej w październiku br. To ważne dzieło jest przedmiotem zainteresowania wszystkich, którzy tworzą europejskie społeczeństwo. Również Kościół czuje się zobowiązany do wniesienia w nie swego wkładu.

Przypomina on między innymi, że «chrześcijaństwo — jak napisałem w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa — szeroko i do głębi przeniknęło Europę» (n. 24). W złożonych dziejach tego kontynentu stanowi ono element kluczowy i decydujący, ukształtowany na fundamencie dziedzictwa kultury klasycznej i wzbogacony na przestrzeni wieków przez wielorakie wpływy różnych nurtów etniczno-kulturowych.

2. Można zatem powiedzieć, że wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę Europy, splotła się nierozerwalnie z jej dziejami, i pomimo bolesnego podziału między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwo stało się «religią Europejczyków» (tamże). Jego wpływ pozostał znaczący również w czasach nowożytnych i współczesnych, pomimo iż coraz bardziej upowszechniało się i nasilało zjawisko sekularyzacji.

Kościół wie, że jego zainteresowanie Europą wypływa z jego misji. Jako depozytariusz Ewangelii, zaszczepił w jej kulturze wartości, dzięki którym zdobyła powszechne uznanie. Tego dziedzictwa nie wolno roztrwonić. Przeciwnie, trzeba pomagać nowej Europie «w jej budowaniu, ożywiając chrześcijańskie korzenie, z których wyrosła» (por. tamże, n. 25).

3. Niech Maryja, Matka nadziei, czuwa nad Kościołem w Europie, aby stawał się coraz bardziej otwarty na Ewangelię i był miejscem, gdzie umacniają się wspólnota i jedność; dzięki temu oblicze Chrystusa będzie w nim jaśnieć w całej pełni, niosąc pokój i radość każdemu mieszkańcowi kontynentu europejskiego.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lipca 2003
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 20 lipca 2003
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.