Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 stycznia 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 stycznia 2004
(fot. buddawiggi / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (3/2004) and Polish Bishops Conference

1. Dziś, w święto Nawrócenia św. Pawła, kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w czasie którego chrześcijanie w każdym zakątku ziemi modlili się razem o pełną jedność, zgodnie z wolą Pana. «Ut unum sint — aby (...) stanowili jedno» (J 17, 21). Żarliwa modlitwa Jezusa w Wieczerniku wciąż przypomina wspólnotom chrześcijańskim, że jedność jest darem — należy ją przyjąć i coraz bardziej umacniać.

2. Troska o jedność chrześcijan była stałą cechą mojego pontyfikatu i w dalszym ciągu stanowi istotny priorytet mojej posługi. W Liście apostolskim Novo millennio ineunte, ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu, przypomniałem, że pragnienie Chrystusa jest «wiążącym poleceniem i jednocześnie siłą, która nas wspomaga, oraz zbawiennym napomnieniem pomagającym przezwyciężać nasze lenistwo i ciasnotę serca» (n. 48).

Nie ustawajmy zatem nigdy w modlitwie o jedność i w usilnym do niej dążeniu! Przeszkody, trudności, a nawet niezrozumienie i niepowodzenia nie mogą i nie powinny nas zniechęcać, bowiem «ufność, że możemy także w rzeczywistości doczesnej ustanowić pełną i widzialną komunię wszystkich chrześcijan», nie jest oparta na naszych ludzkich zdolnościach, lecz na modlitwie naszego wspólnego Pana (por. tamże).

3. Prośmy teraz ufnie Maryję, Matkę Chrystusa i Kościoła, by nas umacniała i towarzyszyła nam na drodze do jedności chrześcijan.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 stycznia 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.