Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 18 kwietnia 2004

Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 18 kwietnia 2004
(fot. Waiting For The Word / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (6/2004) and Polish Bishops Conference

1. W Wielki Piątek Jezus z wysokości krzyża przekazał nam jako testament swoje przebaczenie: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34). Umęczony i wyszydzony, prosił o miłosierdzie dla zabójców. Jego otwarte ramiona i przebite Serce stały się powszechnym sakramentem ojcowskiej czułości Boga, który ofiaruje wszystkim przebaczenie i pojednanie.

W dniu zmartwychwstania Pan ukazał się uczniom, pozdrowił ich słowami: «Pokój wam!», i pokazał im ślady męki na swoich rękach i boku. Osiem dni później, jak czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, przyszedł do nich do Wieczernika i znów powiedział: «Pokój wam!» (por. J 20, 19-26).

2. Pokój jest w najwyższym stopniu darem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, owocem zwycięstwa Jego miłości nad grzechem i śmiercią. Składając samego siebie, ofiarę bez skazy, na ołtarzu krzyża jako zadośćuczynienie, zesłał na ludzkość błogosławiony strumień Bożego miłosierdzia.

Jezus jest zatem naszym pokojem, gdyż w Nim w sposób doskonały objawia się Boże miłosierdzie. On napełnia miłosierną miłością Boga ludzkie serce, które jest otchłanią nieustannie wystawioną na pokusę zła.

3. Dziś, w Białą Niedzielę, obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pan posyła również nas, abyśmy wszystkim przekazywali Jego pokój, który rodzi się z przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Jest to dar nadzwyczajny, który z Jego woli jest związany z sakramentem pokuty i pojednania. Jakże bardzo potrzebne jest ludzkości doświadczenie skuteczności Bożego miłosierdzia w tych czasach naznaczonych pogłębiającą się niepewnością i gwałtownymi konfliktami!

Niech Maryja, Matka Chrystusa — naszego Pokoju, która na Kalwarii usłyszała słowa Jego testamentu miłości, pomaga nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 18 kwietnia 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.