Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 maja 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 maja 2004
(fot. Waiting For The Word / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (7-8/2004) and Polish Bishops Conference

1. Kościół świętuje dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, która upamiętnia cudowne wylanie Ducha Świętego na Maryję i na apostołów w Wieczerniku.

Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy spełniło się to, co Chrystus obiecał uczniom, mianowicie, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym (por. Dz 1, 5) i przyobleczeni w moc z wysoka (por. Łk 24, 49), aby mieli siłę głosić Ewangelię wszystkim narodom. Ożywieni ogniem Ducha, apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli opowiadać wiernym przybyłym do Jerozolimy ze wszystkich stron o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, a każdy rozumiał ich, jakby mówili w jego rodzimym języku.

2. Z chwilą zesłania Ducha Świętego dopełnia się objawiony Abrahamowi Boży zamysł, by dać życie nowemu ludowi. Rodzi się Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, rozproszone po świecie. Tworzą go mężczyźni i kobiety wszystkich ras i kultur, zgromadzeni w wierze i miłości Przenajświętszej Trójcy, by byli znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego (por. Lumen gentium, 1). Wierzący, przez Ducha upodobnieni do Chrystusa — nowego Człowieka, stają się Jego świadkami: szerzą nadzieję, czynią miłosierdzie i wprowadzają pokój.

3. Zwrócimy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, którą kontemplujemy, jak w Wieczerniku przyjmuje wraz z apostołami i uczniami dar Ducha Świętego. Z ufnością prośmy, by przez Jej matczyne wstawiennictwo w Kościele odnawiał się cud Pięćdziesiątnicy i wszyscy ludzie mogli przyjąć radosną nowinę o zbawieniu.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 30 maja 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.