Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 czerwca 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 czerwca 2004
(fot. asteegabo / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (9/2004) and Polish Bishops Conference

1. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Corpus Domini. Jest to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą pamiątkę swej Paschy, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości.

To pięknie, że wierni gromadzą się z tej okazji wokół Najświętszego Sakramentu, by Go adorować, wychodzą na ulice, by Mu towarzyszyć, idąc w procesji, i w wielu gestach pobożności wyrażają wiarę w żyjącego Chrystusa i radość z Jego obecności.

2. W ubiegły czwartek, właśnie podczas obchodów Corpus Domini w diecezji rzymskiej, ogłosiłem, że w październiku, wraz z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Guadalajarze (Meksyk), rozpocznie się specjalny Rok Eucharystii, który zakończy w październiku 2005 r. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: «Eucharystia — źródło i szczyt życia i misji Kościoła».

Rok Eucharystii wpisuje się w program duszpasterski, nakreślony przeze mnie w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, w którym wezwałem wiernych, by «na nowo rozpoczynali od Chrystusa» (por. n. 29 nn.). Poprzez wytrwałe kontemplowanie oblicza Słowa Wcielonego, prawdziwie obecnego w tym sakramencie, mogą się oni doskonalić w sztuce modlitwy (por. n. 32) i dążyć do «wysokiej miary» życia chrześcijańskiego (por. n. 31), co jest nieodzownym warunkiem prowadzenia w sposób skuteczny nowej ewangelizacji.

Eucharystia jest ośrodkiem życia Kościoła. W niej Chrystus ofiaruje się Ojcu za nas, czyniąc nas uczestnikami swej ofiary, i daje się nam jako Chleb życia w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata.

3. Już teraz zawierzam Maryi Pannie, «Niewieście Eucharystii» (por. Ecclesia de Eucharistia, 53-58), tę nową inicjatywę. Niech Ta, która w Roku Różańca pomagała nam kontemplować Chrystusa Jej oczyma i Jej sercem (por. Rosarium Virginis Mariae, 10-17), w Roku Eucharystii sprawi, by każda wspólnota wzrastała w wierze i miłości do tajemnicy Ciała i Krwi Pana.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 czerwca 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.