"Świeccy pełnią misję zleconą przez Chrystusa"

"Świeccy pełnią misję zleconą przez Chrystusa"
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / kw

Katolicy świeccy angażują się w zbawczą misję Kościoła nie jako "delegaci" hierarchii, lecz dlatego, że została im ona zlecona przez Chrystusa.

To chrzest "czyni z każdego wiernego świeckiego ucznia-misjonarza Pańskiego, sól ziemi, światło świata, zaczyn, który przekształca rzeczywistość od wewnątrz" - powiedział Franciszek do uczestników 28. sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Obradują oni w dniach 16-18 czerwca w Watykanie na temat: "Dykasteria ds. świeckich: między historią i przyszłością", co ma związek z zakończeniem działalności rady w obecnym kształcie. Za kilka miesięcy stanie się ona częścią nowej dykasterii Kurii Rzymskiej ds. świeckich, rodziny i życia.

Papież przypomniał, że rada powstała niemal 50 lat temu z woli ojców Soboru Watykańskiego II, aby pomóc katolikom świeckim w zaangażowaniu się w życie i misję Kościoła. Wśród obfitych owoców tej działalności było powstanie nowych ruchów i wspólnot o charakterze misyjnym, nad których rozwojem rada czuwała, aż po prawne uznanie ich statutów. Powstały też nowe posługi kościelne, powierzane świeckim, a także wzrastała rola kobiet - ich obecności, wrażliwości i darów.

Opatrznościową inicjatywą św. Jana Pawła II nazwał Franciszek Światowe Dni Młodzieży, będące "narzędziem ewangelizacji" młodego pokolenia, o które rada "troszczyła się ze szczególnym zaangażowaniem". Zaznaczył, że wśród licznych członków i konsultorów rady w minionym półwieczu był Karol Wojtyła, który od początku jej istnienia śledził jej prace z zainteresowaniem i dalekowzrocznością.

Wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia, a stawieniu czoła nowym wyzwaniom służy projekt reformy Kurii Rzymskiej, obejmujący m.in. połączenie papieskich rad ds. świeckich i ds. rodziny, w powiązaniu z Papieską Akademią Życia. Papież poprosił obecnych o przyjęcie tej reformy jako znaku "docenienia i uznania pracy", jaką wykonali, a także znaku "zaufania do powołania i misji świeckich w Kościele". "Sterem" umożliwiającym nawigację nowej dykasterii będzie z jednej strony adhortacja apostolska Jana Pawła II "Christifideles laici", a z drugiej adhortacje "Evangelii gaudium" i "Amoris laetitia", zaś "uprzywilejowanym terenem" jej pracy będzie "rodzina i obrona życia".

W kontekście Jubileuszu Miłosierdzia Franciszek podkreślił, że Kościół musi sobie coraz bardziej uświadamiać, że jest rodzinnym domem, w którym "jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem"; że jest Kościołem stale wyruszającym w drogę, "wspólnotą ewangelizacyjną", która nie lęka się "kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych".

Jako punkt odniesienia na najbliższą przyszłość zaproponował sformułowanie: "Kościół wyruszający w drogę - laikat wyruszający w drogę". Wezwał do spojrzenia na "dalekich" tego świata, na liczne rodziny przeżywające trudności i potrzebujące miłosierdzia, na "tyle pól apostolstwa jeszcze nie odkrytych", na licznych świeckich, którzy chętnie podjęliby służbę Ewangelii, poświęcając jej swą energie, czas i zdolności, jeśli tylko zostaliby zaangażowani, docenieni, a także gdyby z serdecznością i oddaniem towarzyszyli im pasterze i instytucje kościelne.

- Potrzebujemy dobrze uformowanych świeckich, ożywianych szczerą i czystą wiarą, którzy w swym życiu doświadczyli osobistego i miłosiernego spotkania z miłością Jezusa Chrystusa - powiedział papież.

Na zakończenie wezwał członków i konsultorów Papieskiej Rady ds. Świeckich do "uległego i pokornego otwarcia się na nowość Boga, która nas zaskakuje i przewyższa, ale nigdy nie zawodzi".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Świeccy pełnią misję zleconą przez Chrystusa"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.