"Zarządzajcie dobrami roztropnie i przejrzyście"

"Zarządzajcie dobrami roztropnie i przejrzyście"
(fot. EPA/Osservatore Romano)
KAI / drr

Papież Franciszek zaapelował do zakonników i zakonnic o roztropne i przejrzyste zarządzanie dobrami. Podkreślił, że domy zakonne powinny być także i dziś forpocztą troski o wszystkich biednych i wszystkie biedy materialne, moralne i duchowe.

Czytamy o tym w przesłaniu papieża Franciszka do uczestników odbywającego się na "Antonianum" w Rzymie międzynarodowego sympozjum, zorganizowanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego temat brzmi "Zarządzanie dobrami kościelnymi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w służbie ludzkości i misji Kościoła".

Ojciec Święty zauważył, że pomimo istotnego postępu w wielu dziedzinach i ograniczenia biedy, doszło jednak do stworzenia ekonomii wykluczenia i niesprawiedliwości. Przypomniał swoją ocenę tej sytuacji zawartą w adhortacji "Evangelii gaudium": "Dzisiaj wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego" (n. 53). Zaznaczył, że nie można być obojętnymi w obliczu ubóstwa, w którym żyje większość ludzi, a także słabości duchowej i moralnej, zwłaszcza młodzieży.

"Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego mogą i powinny być podmiotami aktywnie uczestniczącymi w życiu i świadczeniu, że zasada bezinteresowności oraz logika daru znajdują swoje miejsce w działalności ekonomicznej. Charyzmat założycielski każdego instytutu jest w pełni wpisany w tę «logikę»: bycia darem, jako osoby konsekrowane wnosicie swój wkład w rozwój ekonomiczny, społeczny i polityczny. Wierność pierwotnemu charyzmatowi i wynikającego zeń dziedzictwu duchowemu wraz z celami właściwymi każdego instytutu są nadal pierwszym kryterium oceny administracji, zarządzania i wszelkich operacji dokonywanych w instytutach: «charyzmat kieruje wykorzystaniem energii, umacnia wierność i nadaje kierunek pracy apostolskiej wszystkich, zwracając ją ku wspólnej misji»" - podkreślił Franciszek.

DEON.PL POLECA

Papież wezwał zakonników do czujności, aby "dobra instytutów były zarządzane roztropnie i przejrzyście". Zaznaczył, że trzeba o nie dbać, zachowywać, łącząc priorytetowy wymiar charyzmatyczno-duchowy z wymiarem ekonomicznym i skutecznością. Zgodnie z dobrą tradycją nie można się godzić na marnotrawstwo i trzeba czuwać nad dobrym wykorzystywaniem zasobów. Franciszek przypomniał, że zakony były zawsze głosem prorockim i żywym świadectwem nowości, jaką jest Chrystus, upodobnienia się do Tego, który stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić.

"To ubóstwo i miłująca solidarność, dzielenie się z innymi i miłosierdzie wyrażają się we wstrzemięźliwości, w poszukiwaniu sprawiedliwości i radości z tego, co najistotniejsze, aby przestrzec przed bożkami materialnymi, przysłaniającymi prawdziwy sens życia" - stwierdził papież.

Na zakończenie Franciszek podkreślił, że nie trzeba nam ubóstwa teoretycznego, ale ubóstwa, którego uczymy się dotykając ciała Chrystusa ubogiego, w pokornych, ubogich, chorych, dzieciach. "Bądźcie nadal dla Kościoła i dla świata forpocztą wrażliwości na wszystkich ubogich i na wszystkie biedy, materialne, moralne i duchowe, jako przezwyciężenie wszelkiego egoizmu w logice Ewangelii, która uczy ufności w Bożą Opatrzność" - wezwał papież zakonnice i zakonników.

Obecne spotkanie jest nawiązaniem do papieskiej audiencji z listopada ub. roku, podczas której Franciszek podkreślił konieczność dobrego zarządzania majątkiem zakonów i sprawienia, aby w przypadku, kiedy budynki zakonne są opuszczone z powodu braku powołań, służyły one potrzebom najsłabszych i ubogich. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przygotowuje także dokument dotyczący zarządzania przez zakonników i zakonnice dobrami, w obliczu złożonych problemów na które napotykają.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Zarządzajcie dobrami roztropnie i przejrzyście"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.