Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr
"Watykańskie finanse mają być wzorem dla całego Kościoła. Trzeba wypracować rozwiązania, które sprawdzą się również na szczeblu lokalnym, w episkopatach i diecezjach" - mówi kard. Wilfrid Napier, członek Rady Ekonomicznej w Watykanie.
"Watykańskie finanse mają być wzorem dla całego Kościoła. Trzeba wypracować rozwiązania, które sprawdzą się również na szczeblu lokalnym, w episkopatach i diecezjach" - mówi kard. Wilfrid Napier, członek Rady Ekonomicznej w Watykanie.
KAI / drr
Papież Franciszek chce "ubogiego Kościoła dla ubogich", ale nie oznacza to "Kościoła z pustą kasą" - powiedział kard. George Pell w wywiadzie dla amerykańskiej agencji katolickiej CNS.
Papież Franciszek chce "ubogiego Kościoła dla ubogich", ale nie oznacza to "Kościoła z pustą kasą" - powiedział kard. George Pell w wywiadzie dla amerykańskiej agencji katolickiej CNS.
KAI / drr
Tekst o finansowaniu katechetów i kapelanów z budżetu państwa może oznaczać początek krucjaty o zmianę Konstytucji RP w dotychczasowym kształcie - powiedział w rozmowie z KAI mec. Krzysztof Wąsowski.
Tekst o finansowaniu katechetów i kapelanów z budżetu państwa może oznaczać początek krucjaty o zmianę Konstytucji RP w dotychczasowym kształcie - powiedział w rozmowie z KAI mec. Krzysztof Wąsowski.
KAI / drr
Nie 700 mln zł, ale maksymalnie ok. 416 mln zł. budżet państwa wydaje rocznie na zatrudnienie duchownych jako kapelanów różnych formacji mundurowych oraz jako nauczycieli religii.
Nie 700 mln zł, ale maksymalnie ok. 416 mln zł. budżet państwa wydaje rocznie na zatrudnienie duchownych jako kapelanów różnych formacji mundurowych oraz jako nauczycieli religii.
KAI / drr
W związku z dzisiejszą publikacją Gazety Wyborczej "Droga sutanna", której autorzy wliczają, ile pieniędzy z budżetu państwa przeznacza się na pensje dla katechetów, kapelanów Ordynariatu Polowego czy więziennictwa, warto przypomnieć, jak wygląda finansowanie poborów tych osób w innych krajach Unii Europejskiej.
W związku z dzisiejszą publikacją Gazety Wyborczej "Droga sutanna", której autorzy wliczają, ile pieniędzy z budżetu państwa przeznacza się na pensje dla katechetów, kapelanów Ordynariatu Polowego czy więziennictwa, warto przypomnieć, jak wygląda finansowanie poborów tych osób w innych krajach Unii Europejskiej.
KAI / drr
Papież Franciszek zaapelował do zakonników i zakonnic o roztropne i przejrzyste zarządzanie dobrami. Podkreślił, że domy zakonne powinny być także i dziś forpocztą troski o wszystkich biednych i wszystkie biedy materialne, moralne i duchowe.
Papież Franciszek zaapelował do zakonników i zakonnic o roztropne i przejrzyste zarządzanie dobrami. Podkreślił, że domy zakonne powinny być także i dziś forpocztą troski o wszystkich biednych i wszystkie biedy materialne, moralne i duchowe.
KAI / drr
Komisja ds. Studium Problemów Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej zakończyła swe działanie - poinformował dziennikarzy w specjalnej nocie rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ.
Komisja ds. Studium Problemów Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej zakończyła swe działanie - poinformował dziennikarzy w specjalnej nocie rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ.
PAP / drr
Papież Franciszek mianował w sobotę 15 członków nowej Rady do spraw Ekonomicznych. Instytucja ta, powołana przez niego w lutym w ramach wielkiej reformy watykańskich finansów, ma decydować o całej polityce ekonomicznej za Spiżową Bramą.
Papież Franciszek mianował w sobotę 15 członków nowej Rady do spraw Ekonomicznych. Instytucja ta, powołana przez niego w lutym w ramach wielkiej reformy watykańskich finansów, ma decydować o całej polityce ekonomicznej za Spiżową Bramą.
Kilka dni temu przeczytałem, że dominikanie zamykają/sprzedają historyczny klasztor w Neapolu, w którym przez lata odbywał formację, a później pracował święty Tomasz z Akwinu.
Kilka dni temu przeczytałem, że dominikanie zamykają/sprzedają historyczny klasztor w Neapolu, w którym przez lata odbywał formację, a później pracował święty Tomasz z Akwinu.
KAI / drr
Do kolejnego spotkania w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym 0,5 proc. ma dojść w środę 30 października między Zespołami Roboczymi Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.
Do kolejnego spotkania w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym 0,5 proc. ma dojść w środę 30 października między Zespołami Roboczymi Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.
PAP / drr
Nadal mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie z rządem w sprawie Funduszu Kościelnego. Jesteśmy skłonni zaakceptować odpis podatkowy w wysokości 0,6 - 0,5 proc. - podkreśla w wywiadzie dla PAP sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.
Nadal mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie z rządem w sprawie Funduszu Kościelnego. Jesteśmy skłonni zaakceptować odpis podatkowy w wysokości 0,6 - 0,5 proc. - podkreśla w wywiadzie dla PAP sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.
PAP / drr
Premier Donald Tusk nie wykluczył we wtorek, że mimo braku porozumienia ze stroną kościelną rządowy projekt odpisu podatkowego na Kościół w wysokości 0,3 proc. trafi do Sejmu. Zastrzegł, że brak porozumienia dotyczy wysokości odpisu, a nie likwidacji Funduszu Kościelnego.
Premier Donald Tusk nie wykluczył we wtorek, że mimo braku porozumienia ze stroną kościelną rządowy projekt odpisu podatkowego na Kościół w wysokości 0,3 proc. trafi do Sejmu. Zastrzegł, że brak porozumienia dotyczy wysokości odpisu, a nie likwidacji Funduszu Kościelnego.
PAP / im
Jednakowe zasady finansowania w diecezjach, zalecenie publikowania rocznych sprawozdań przez proboszczów i biskupów, a także większy nadzór ze strony świeckich - to założenia nowego modelu finansowania Kościoła, do których dotarła "Rzeczpospolita".
Jednakowe zasady finansowania w diecezjach, zalecenie publikowania rocznych sprawozdań przez proboszczów i biskupów, a także większy nadzór ze strony świeckich - to założenia nowego modelu finansowania Kościoła, do których dotarła "Rzeczpospolita".
PAP / drr
Czeski Senat zakwestionował decyzję Izby Poselskiej, odrzucając w środę rządowy wniosek dotyczący zwrotu majątków kościelnych o wartości 5,5 mld euro.
Czeski Senat zakwestionował decyzję Izby Poselskiej, odrzucając w środę rządowy wniosek dotyczący zwrotu majątków kościelnych o wartości 5,5 mld euro.
Jaką zmianę po Zesłaniu Ducha Świętego dostrzegli Żydzi i Rzymianie na ulicach miast? Co zmieniło się w ich wyglądzie? Otóż pojawiło się coś, co musiało zaskoczyć przeciętnego mieszkańca Kafarnaum a nawet Jerozolimy. Na domach, na warsztatach, na przycumowanych do brzegu łodziach pojawiły się napisy: "na sprzedaż".
Jaką zmianę po Zesłaniu Ducha Świętego dostrzegli Żydzi i Rzymianie na ulicach miast? Co zmieniło się w ich wyglądzie? Otóż pojawiło się coś, co musiało zaskoczyć przeciętnego mieszkańca Kafarnaum a nawet Jerozolimy. Na domach, na warsztatach, na przycumowanych do brzegu łodziach pojawiły się napisy: "na sprzedaż".
KAI / drr
O opracowaniu nowego modelu finansowania Kościoła mówił sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Wojciech Polak 9 maja w Warszawie. Uczestniczył on w konferencji, promującej wkładkę "Kościół - państwo - finanse", którą w najbliższym tygodniu sześć redakcji tygodników katolickich dołączą do swoich czasopism.
O opracowaniu nowego modelu finansowania Kościoła mówił sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Wojciech Polak 9 maja w Warszawie. Uczestniczył on w konferencji, promującej wkładkę "Kościół - państwo - finanse", którą w najbliższym tygodniu sześć redakcji tygodników katolickich dołączą do swoich czasopism.
KAI / drr
Redakcje sześciu tygodników katolickich przygotowały specjalną wspólną wkładkę: "Kościół - państwo - finanse". W nakładzie 450 tys. egzemplarzy została ona włączona w tym tygodniu do: "Gościa Niedzielnego", "Idziemy", Niedzieli", "Przewodnika Katolickiego", "Wiadomości KAI" oraz "Źródła".
Redakcje sześciu tygodników katolickich przygotowały specjalną wspólną wkładkę: "Kościół - państwo - finanse". W nakładzie 450 tys. egzemplarzy została ona włączona w tym tygodniu do: "Gościa Niedzielnego", "Idziemy", Niedzieli", "Przewodnika Katolickiego", "Wiadomości KAI" oraz "Źródła".
Już po raz drugi spotkały się grupy ekspertów wyłonione z kościelno-rządowej Komisji Konkordatowej. Trwa debata nad zmianami wymuszonymi przez planowaną likwidację Funduszu Kościelnego. Ma ona na celu podpisanie dwustronnej umowy, która stworzy nowoczesny model częściowego finansowania Kościoła. Głównie chodzi o to, kto i w jaki sposób opłaci osobom duchownym składki na ubezpieczenia społeczne.
Już po raz drugi spotkały się grupy ekspertów wyłonione z kościelno-rządowej Komisji Konkordatowej. Trwa debata nad zmianami wymuszonymi przez planowaną likwidację Funduszu Kościelnego. Ma ona na celu podpisanie dwustronnej umowy, która stworzy nowoczesny model częściowego finansowania Kościoła. Głównie chodzi o to, kto i w jaki sposób opłaci osobom duchownym składki na ubezpieczenia społeczne.
KAI / drr
Będziemy się starali znaleźć takie rozwiązanie, które w okresie przejściowym wszystkim Kościołom i związkom wyznaniowym zapewni, że środków nie będzie mniej na wypełnienie zadania związanego z samodzielnym opłacaniem za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - powiedział KAI minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przed dzisiejszym spotkaniem wąskiego zespołu ekspertów ze strony kościelnej i rządowej w sprawie finansowania Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych.
Będziemy się starali znaleźć takie rozwiązanie, które w okresie przejściowym wszystkim Kościołom i związkom wyznaniowym zapewni, że środków nie będzie mniej na wypełnienie zadania związanego z samodzielnym opłacaniem za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - powiedział KAI minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przed dzisiejszym spotkaniem wąskiego zespołu ekspertów ze strony kościelnej i rządowej w sprawie finansowania Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych.
KAI / drr
Ewangeliczne ubóstwo nie oznacza odrzucenia dóbr materialnych, tylko właściwe z nich korzystanie - powiedział ks. prof. Marcin Worbs podczas sesji "Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian", która odbywa się 23 i 24 kwietnia w Kamieniu Śląskim i Opolu. Ks. Worbs wygłosił referat nt. "Teologia dóbr doczesnych Kościoła katolickiego".
Ewangeliczne ubóstwo nie oznacza odrzucenia dóbr materialnych, tylko właściwe z nich korzystanie - powiedział ks. prof. Marcin Worbs podczas sesji "Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian", która odbywa się 23 i 24 kwietnia w Kamieniu Śląskim i Opolu. Ks. Worbs wygłosił referat nt. "Teologia dóbr doczesnych Kościoła katolickiego".