Sodalicje Mariańskie rozpoczęły Rok Maryjny

Sodalicje Mariańskie rozpoczęły Rok Maryjny
(fot. Artur Nowacki / (CC BY-SA 2.0) / flickr.com)
KAI / pk

Sodalicje Mariańskie w Polsce rozpoczęły uroczyście 20 września na Jasnej Górze Rok Maryjny, który potrwa do stycznia 2016 r. i przebiegać będzie pod hasłem "Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Z tej okazji Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła członkom i sympatykom tego stowarzyszenia łaski odpustu zupełnego.

Rok Maryjny został ogłoszony przez Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce z okazji 50. rocznicy ustanowienia Maryi Matką Kościoła przez papieża Pawła VI. - Najpierw chcemy oddać hołd Matce Najświętszej, która jest Matką Kościoła, a potem chcemy pogłębiać przeżywanie w naszym życiu sakramentów - tłumaczy br. Jose Iglesia, marianista, przewodniczący Komisji, która przygotowywała program obchodów Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich.

W jego ramach każdy miesiąc poświęcono tematowi, który został w formie pisemnej opracowany przez osoby żyjące na co dzień danym powołaniem czy doświadczeniem. I tak np. kapłani podjęli temat "Maryja w życiu kapłana", osoby chore temat "Maryja w sakramencie namaszczenia chorych", a małżonkowie temat "Maryja w wierności małżeńskiej aż do śmierci". Spotkania formacyjne w poszczególnych sodalicjach będą prowadzone w oparciu o te opracowania. Sodalicje zachęcone zostały do tego, aby poprowadzić również spotkania modlitewne otwarte dla wszystkich zainteresowanych spoza sodalicji. Wspomniany program formacyjny, wydany w formie okolicznościowej publikacji, odebrali na Jasnej Górze Księża Moderatorzy i prezesi poszczególnych sodalicji.

- Zaczynamy Rok Maryjny w łączności z Kościołem Powszechnym. Nie jest to czas tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy razem z nami chcą modlić się i rozważać rolę Matki Bożej w Kościele, który udziela sakramentów - mówi Grzegorz Baran, prezes Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Wyrazem łączności z Kościołem był list abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który poinformował Ojca Świętego Franciszka o Roku Maryjnym w Sodalicjach Mariańskich i poprosił, aby papież udzielił wiernym świadectwa ojcowskiej życzliwości i zachęty do umacniania świętości i synowskiej więzi z Biskupem Rzymu.

DEON.PL POLECA

W odpowiedzi Penitencjaria Apostolska, w imieniu papieża Franciszka, w specjalnym dekrecie udzieliła związanego z Rokiem Maryjnym odpustu zupełnego członkom Sodalicji Mariańskiej, ich opiekunom oraz innym wiernym szczerze żałującym za grzechy, a także zabiegającym o tę łaskę.

Odpust można przyjąć pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca św. Można go "ofiarować za siebie lub może być także ofiarowany, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych, które przebywają w czyśćcu, jeśli pragnący go pozyskać wierni gorliwie i w duchu religijnym będą uczestniczyć w jakiejkolwiek świętej czynności lub nabożeństwie sprawowanym ku czci Najświętszej Maryi Panny, albo przynajmniej przez odpowiedni czas będą trwali w pobożnych modłach za wierność Polski wobec chrześcijaństwa, za powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny, której najznamienitszym przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa." Odpust może zostać przyjęty w dniach świąt maryjnych, podczas Europejskiego Kongresu SM oraz na zakończenie Roku Maryjnego.

Do członków Sodalicji Mariańskich skierował list abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Ponad pół tysiąca sodalisów, sodalisek, ich rodzin oraz przyjaciół, zainaugurowało Rok Maryjny na Jasnej Górze w trakcie XXXIII pielgrzymki Sodalicji Mariańskich do Matki Bożej Jasnogórskiej. Konferencję na temat Maryi Matki Kościoła wygłosił znany mariolog ks. dr Teofil Siudy. - Maryja została m.in. powołana do tego, aby być obecną w tajemnicy Kościoła. Ta obecność wyraża się w szczególny sposób w tytule "Maryja Matka Kościoła". Matka Boża daje nam wzór chrześcijańskiego życia, czyli wzór naszej ludzkiej odpowiedzi na działanie Boga. A więc wzór wiary, nadziei i miłości. Jest Ona pierwszą wierzącą. Uczy nas wiary przykładem swojego życia - tłumaczył ks. Siudy.

Zaznaczył, że Maryja chce nam pomagać, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Pomoc ta polega na macierzyńskim pośrednictwie Maryi. - Ona wstawia się u swojego Syna, błaga za nami, kiedy się do Niej zwracamy w jakiejś intencji. A nawet jak się nie zwracamy, to wyprzedza nasze prośby, bo je zna już zanim my je wypowiemy. Zna je w Bogu, będąc już uwielbiona i wniebowzięta - mówił ks. Siudy. Podkreślił, że bardzo istotne jest naśladowanie Maryi. - Im bardziej staramy się naśladować Maryję, tym bardziej możemy oczekiwać na jej matczyną pomoc. Chodzi o to, abyśmy oddając cześć Matce Bożej nie zapominali, że oddajemy cześć Tej, która jest z nami, pośród nas i prowadzi nas do Domu Ojca. Wszystkie akty kultu maryjnego mają prowadzić do przymierza z Matką Bożą, do synowskiego zawierzenia Maryi. Sodalis Marianus to człowiek trwający w przymierzu z Maryją, odpowiadający na Jej matczyną obecność i miłość swoją synowską miłością - podkreślał ks. Siudy.

Uczestnicy pielgrzymki modlili się o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który z ramienia Episkopatu Polski i w swoim imieniu zabiegał u Ojca Świętego Pawła VI o ustanowienie Maryi Matką Kościoła. Był moderatorem Sodalicji Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej. Po okresie rozwiązania przez władze komunistyczne w świetle prawa państwowego, a zawieszenia działalności w świetle prawa kanonicznego wyraził pragnienie reaktywowania Sodalicji Mariańskiej.

Nabożeństwo Drogi Maryi "Via Matris" - w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze poprowadzili członkowie sodalicji jasnogórskiej na czele z Ojcem Moderatorem Marcinem Minczyńskim OSPPE.

Pielgrzymi poprosili bp. Edwarda Janiaka ordynariusza kaliskiego o wszczęcie procesu informacyjnego Marii Szymanowskiej, sodaliski, nauczycielki szkół kaliskich i patriotki.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sodalicje Mariańskie rozpoczęły Rok Maryjny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.