Święcenia kapłańskie w wielu polskich diecezjach

Święcenia kapłańskie w wielu polskich diecezjach
Święcenia kapłańskie w Częstochowie - www.flickr.com/photos/196083098
KAI / pzk

„Obrzęd święcenia kapłana to niejako przyzwolenie Boga na dokonanie interwencji w duszy drugiego człowieka, niedostępnym sanktuarium, gdzie mieszka tylko On sam. Dlatego kapłan to zjednoczony w Chrystusie pośrednik między Bogiem, a ludźmi. Nie o sobie ma on myśleć i nie siebie kochać” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. z udzieleniem święceń prezbiteratu w Rzeszowie.

11 neoprezbiterów w Tarnowie

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił święceń kapłańskich 11 diakonom. Uroczystości odbyły się w bazylice katedralnej w Tarnowie. Dziesięciu nowych kapłanów to duchowni diecezjalni a jeden należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. „Być przyjacielem Jezusa – oto głębokie znaczenie bycia księdzem” – mówił w homilii biskup tarnowski.

Dla nowych kapłanów to ważny dzień, na który od dawna czekali. „Idziemy do świata z ufnością. Pragniemy głosić Chrystusa tam, gdzie zostaniemy posłani” – mówi prezes rocznika ks. Krystian Janiczek. Jak wspomina, od dziecka myślał o powołaniu, był w Liturgicznej Służbie Ołtarza, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży.

6 nowych księży w Rzeszowie

Biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom diecezji rzeszowskiej. Eucharystię koncelebrowało około 70 księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów. W Eucharystii uczestniczył abp Edward Nowak, bp Kazimierz Górny i bp Edward Białogłowski. W homilii celebrans na początku nawiązał do gestu włożenia rąk biskupa na głowy diakonów. „Ten starożytny, pełen prostoty gest, ma moc trwania aż po wieczność. Kapłaństwa bowiem nie da się zmazać, choć można je odrzucić, zniekształcić, zagłuszyć, sprofanować, a nawet zdradzić” – powiedział kaznodzieja.

7 nowych kapłanów w Krakowie

W katedrze na Wawelu święcenia prezbiteratu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło siedmiu diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Odwołując się do liturgii Słowa w czasie homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę na los Apostołów Piotra, Pawła i Jana. Zaznaczył, że wspólnym miejscem, które wieńczy ich apostolską posługę jest Rzym. Do dziś przemawiają miejsca związane z ich męczeńską śmiercią, ale przede wszystkim przemawia świadectwo ich wiary. „Kościół wie, że świadectwo, które dali o Chrystusie jest prawdziwe” – podkreślał arcybiskup.

Neoprezbiter w Gnieźnie

Prymas Polski abp Wojciech Polak udzielił 27 maja święceń kapłańskich jednemu diakonowi. „To pierwszy raz, kiedy – jak mówił – dar Ducha Świętego do pełnienia urzędu posługiwania prezbiterów udzielany jest tylko jednemu diakonowi. Ale nie jesteś tutaj sam” – dodał, przypominając, że jako kapłan ma ludzi jednoczyć, a nie dzielić.

„Słysząc dziś słowa Jezusa skierowane w Ewangelii do Piotra: Ty pójdź za Mną, usłysz je, Kacprze proszę i przyjmij w tej chwili jako skierowane właśnie do Ciebie. Zobacz, że i Ty, jak kiedyś Piotr, zostałeś przez Pana wezwany, że zostałeś przez Niego powołany, że dojrzewając do daru i łaski powołania poszedłeś za Nim, jesteś z Nim w drodze” – mówił w homilii Prymas przypominając, że rzeczywiste pójście za Jezusem jest możliwe tylko wtedy, gdy u podstaw wszystkiego czym kapłan żyje, co głosi i co czyni, leży miłość do Pana.

„Inaczej nie da się żyć. Inaczej nie da się jako kapłan służyć” – stwierdził abp Polak przytaczając słowa, jakie do wyświęcanych księży kierował bł. Stefan Wyszyński, że „wszystkich zdobywa się dla Boga tylko przez to, Kim On jest, a On jest Miłością”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
George Augustin

Jesteśmy powołani do tego, aby być współtwórcami radości. I tylko ci, którzy odkryli prawdziwą radość, mogą faktycznie pomagać innym ludziom.

Tajemnica kapłaństwa zakorzeniona jest w życiu i działalności Jezusa. Chcąc być księdzem dzisiaj, trzeba prawdziwie...

Skomentuj artykuł

Święcenia kapłańskie w wielu polskich diecezjach
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.