Tajwan: rozmowy chrześcijańsko-taoistyczne

Tajwan: rozmowy chrześcijańsko-taoistyczne
(fot. pixabay.com)
KAI / jp

W dniach 15-16 października w świątyni taoistycznej Baoan w stolicy Tajwanu - Tajpej odbyła się konferencja międzynarodowa nt. "Szukając razem prawdy: dialog chrześcijańsko-taoistyczny".

Ogłoszony 16 bm. przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej komunikat po tym wydarzeniu podkreśla, że było to "historyczne spotkanie", które "skonkretyzowało naszą zdecydowaną wolę dialogu". Uczestniczyły w nim delegacje Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Kościoła katolickiego na Tajwanie, Federacji Konferencji Biskupich Azji (FABC) i Światowej Rady Kościołów.

DEON.PL POLECA"Zachęceni powodzeniem tego spotkania zobowiązujemy się do dzielenia się owocami naszego dialogu" - stwierdza dokument, podpisany przez sekretarza wykonawczego Papieskiej Rady i przewodniczącego Fundacji Świątyni Baoan w Tajpej. W siedmiu punktach przedstawiono te owoce, przy czym wszystkie one dotyczą współpracy na rzecz lepszego zrozumienia świata i podejmowania jego wyzwań.

Są to kolejno: wyrażanie najgłębszego wzajemnego szacunku dla swych tradycji i zgoda na angażowanie się w szczery dialog na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; podkreślanie potrzeby wspólnego szukania prawdy w celu lepszego zrozumienia, wzajemnego wzbogacenia i współpracy, zwłaszcza przez pełną współczucia służbę bez różnicy; zrozumienie, że wyzwania świata łączą się z globalizacją, migracjami, napięciami religijnymi i międzykulturowymi oraz ze wzrostem fundamentalizmu; nadzieja, że chrześcijanie i taoiści, dochodząc razem do dialogu, stają się latarnią oświetlającą "nasz świat rozdzierany przez wojny, nienawiść, podejrzenia i strach"; zgoda na wspólne podejmowanie wyzwań zeświecczenia, kryzysu ekologicznego i plagi obojętności; podkreślanie ważności wychowywania dzieci do poszanowania i cenienia zarówno własnych kultur i dziedzictwa, jak i innych oraz wspieranie i obrona wartości powszechnych, takich jak sprawiedliwość, pokój, jedność, braterstwo, wolność i zgoda religijna.

Sygnatariusze wspólnego oświadczenia wyrazili wdzięczność komitetowi konferencji "za stworzenie miłej atmosfery i za ciepłą gościnność, jakie charakteryzowały to spotkanie". Podziękowano również władzom Republiki Chińskiej na Tajwanie, Wydziałowi Badań Religijnych Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen oraz miejscowym chrześcijanom i taoistom "za ich wielkoduszny wkład do tego, aby konferencja zakończyła się powodzeniem".

Taoizm (lub według nowszych zapisów - daoizm) jest starym, tradycyjnym chińskim systemem filozoficzno-religijnym. Za twórcę jego warstwy filozoficznej uważa się powszechnie myśliciela Laoziego z VI wieku przed Chr., natomiast jego nurt religijny powstał na przełomie II i III wieku po Chr.

Najważniejszymi księgami taoizmu są Daodejing i Zhuangzi. Obok konfucjanizmu jest jednym z dwóch najważniejszych systemów filozoficzno-religijnych Chin, przy czym - w przeciwieństwie do ortodoksyjnego konfucjanizmu - taoizm religijny był otwarty na kontakty i zapożyczenia z innych wierzeń. W różnych okresach wchłaniał w swe nauczanie elementy konfucjanizmu, szamanizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i manicheizmu.

Trudno podać w miarę dokładną liczbę wyznawców taoizmu jako religii, gdyż niemal wszyscy oni są jednocześnie buddystami lub konfucjonistami, można jednak przyjąć, że do dziś stanowią oni większość ludzi wierzących w Chinach, gdzie jest ich co najmniej kilkadziesiąt milionów. Większe ich skupiska zamieszkują ponadto Wietnam, Japonię i Koreę.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Tajwan: rozmowy chrześcijańsko-taoistyczne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.