Trzej biskupi Kazachstanu przeciw Komunii św. dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach

Trzej biskupi Kazachstanu przeciw Komunii św. dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach
(fot. shutterstock.com)
KAI / kw

W minioną niedzielę, 31 grudnia, w Święto Świętej Rodziny arcybiskupi Tomasz Peta, Jan Paweł Lenga oraz biskup Athanasius Schneider opublikowali "Wyznanie niezmiennych prawd dotyczących sakramentu małżeństwa".

Nie godzi się usprawiedliwiać, zatwierdzać, albo sankcjonować czy to wprost czy też pośrednio rozwodów i stałych pozamałżeńskich relacji seksualnych poprzez dyscyplinę sakramentalną dopuszczania tak zwanych rozwiedzionych żyjących w nowych małżeństwach do Komunii Świętej. Mamy w tym przypadku do czynienia z dyscypliną obcą całej tradycji wiary katolickiej i apostolskiej - napisali trzej biskupi Kazachstanu.

Kard. Müller: ta książka wyjaśniła moje wątpliwości wobec "Amoris laetitia" >>

Na wstępie swego dokumentu biskupi Kazachstanu zauważają, że po opublikowaniu adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" biskupi wydali na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym normy dotyczące stosowania sakramentalnej dyscypliny tych wiernych, zwanych "rozwiedzionymi, żyjącymi w nowych małżeństwach", którzy posiadając nadal żyjącego współmałżonka, z którym są zjednoczeni ważną sakramentalną więzią małżeńską, mimo to rozpoczęli stałe zamieszkiwanie modo uxorio [jak małżeństwo] z osobą, która nie jest ich prawowitym małżonkiem. Powyższe zasady przewidują między innymi, że w indywidualnych przypadkach osoby, zwane "rozwiedzionymi, żyjącymi w nowych małżeństwach", mogą otrzymać sakrament pokuty i Komunii świętej, kontynuując jednocześnie stale i świadomie pożycie na sposób małżeński z osobą, która nie jest ich prawowitym małżonkiem.

DEON.PL POLECA

Amoris laetitia? To trzeba zrobić, żeby ją zrozumieć >>

"Te normy duszpasterskie uzyskały aprobatę różnych władz hierarchicznych. Niektóre z tych norm zostały zatwierdzone nawet przez najwyższy autorytet Kościoła. Rozprzestrzenienie się tych kościelnych norm duszpasterskich doprowadziło do znacznego i coraz większego zamętu pośród wiernych i duchowieństwa, zamieszania, które dotyka centralnych przejawów życia Kościoła, takich jak sakramentalne małżeństwo wraz z rodziną będące Kościołem domowym i sakrament Najświętszej Eucharystii" - napisali sygnatariusze dokumentu.

Trzej kazachscy biskupi przypominają, że zgodnie z doktryną Kościoła jedynie sakramentalna więź małżeńska stanowi Kościół domowy. Wskazują, że dopuszczanie osób rozwiedzionych żyjących w nowych małżeństwach oznacza aprobowanie albo usprawiedliwianie rozwodu, a więc w pewnym sensie wprowadzanie rozwodu do życia Kościoła.

Papież o tym, że "Amoris Laetitia" dopuszcza Komunię dla rozwodników >>

"Wspomniane normy duszpasterskie okazują się w praktyce i z czasem jako środki szerzenia «plagi rozwodów» (wyrażenie użyte przez II Sobór Watykański w konstytucji Gaudium et spes, 47)" - stwierdzają autorzy dokumentu. Podkreślają jednocześnie, że Kościół powinien być znakiem sprzeciwu wobec tej plagi. Przypominają nauczanie Pana Jezusa, a także nauczanie Kościoła na przestrzeni dziejów. "Zatwierdzenie lub usankcjonowanie naruszenia świętości więzi małżeńskiej, nawet pośrednio poprzez wspomnianą nową dyscyplinę sakramentalną, poważnie zaprzecza wyraźnej woli Boga i Jego przykazaniu. Ta praktyka stanowi zatem istotną zmianę w dwu tysiącletniej sakramentalnej dyscyplinie Kościoła. Co więcej, zasadniczo zmieniona dyscyplina ostatecznie doprowadzi do zmiany nauczania na ten temat" - przestrzegają.

"Nie godzi się usprawiedliwiać, zatwierdzać, albo sankcjonować czy to wprost czy też pośrednio rozwodów i stałych pozamałżeńskich relacji seksualnych poprzez dyscyplinę sakramentalną dopuszczania tak zwanych rozwiedzionych żyjących w nowych małżeństwach do Komunii Świętej. Mamy w tym przypadku do czynienia z dyscypliną obcą całej tradycji wiary katolickiej i apostolskiej" - czytamy w "Wyznaniu niezmiennych prawd dotyczących sakramentu małżeństwa".

Arcybiskupi Peta, Lenga oraz biskup Schneider są przekonani, że ich dokument jest wyrazem służby prawdzie w miłości dla współczesnego Kościoła a także dla papieża, Następcy Świętego Piotra i Wikariusza Chrystusa na ziemi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Trzej biskupi Kazachstanu przeciw Komunii św. dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.