Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”
Fot. depositphotos.com
PAP / tk

Pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest organizowany co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa, w innych wydłuża się do kilku tygodni, a jeszcze inne wybierają spośród ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę.

DEON.PL POLECA
W tym roku w Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 18.00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tematem Modlitw o Jedność Chrześcijan będą słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza (Iz 1,17) "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości". "Wspólna modlitwa o jedność chrześcijan pozwala zastanowić się nad tym, co nas łączy i przeciwstawić się uciskowi i podziałom wśród ludzi" - zaznaczono w materiałach formacyjnych.

Ich autorzy wskazali, że "postępować sprawiedliwie oznacza mieć szacunek dla wszystkich ludzi". Wyjaśnili, że "sprawiedliwość wymaga prawdziwie równego traktowania wszystkich, aby historyczny problem dyskryminacji ze względu na +rasę+, płeć, religię i status społeczno-ekonomiczny został rozwiązany".

Zwrócono uwagę, że "Kościoły w wielu częściach świata muszą przyznać, że dostosowywały się do norm społecznych i milczały lub aktywnie współuczestniczyły w czynieniu niesprawiedliwości i wprowadzaniu podziałów". "Nie może być jedności bez sprawiedliwości" - podkreślili autorzy materiałów formacyjnych.

Nabożeństwa ekumeniczne w Polsce

W Warszawie odbędzie się w tym roku dziewięć nabożeństw ekumenicznych. Zainauguruje je spotkanie w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1., które odbędzie się w środę 18 stycznia o godz. 18.00.

Zgodnie z tradycją nabożeństwo kończące obchody odbędzie się w stolicy 26 stycznia o godz. 17.30 w kościele rzymskokatolickim pw. św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pierwszy raz został zorganizowany w 1908 r. Został on zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wartsona z USA.

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
David Steindl-Rast

David Steindl-Rast OSB to ceniony mnich, pisarz i mówca; jego wykład w ramach konferencji TED ma ponad 3 miliony wyświetleń. W swojej bestsellerowej książce pokazuje, jak żyć w pełni. Kluczowy jest tu związek między modlitwą...

Skomentuj artykuł

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.