W Polsce jest potrzebna reforma finansowania Kościoła. 7 września konferencja na ten temat

W Polsce jest potrzebna reforma finansowania Kościoła. 7 września konferencja na ten temat
Fot. Artur Bogacki / Depositphotos.com
KAI / mł

Konferencja: „Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim”, odbędzie się w Warszawie 7 września br. w godz. 10 – 15.30 w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich przy ul Miodowej 17. Omówione zostaną różnorodne modele finansowania Kościołów w krajach europejskich. Towarzyszyć jej będzie dyskusja o potrzebie zbudowania nowoczesnego modelu w tej sferze, adekwatnego do polskich warunków.

Celem konferencji jest omówienie i ocena sposobu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Europie ze środków publicznych oraz ukazanie jak na tym tle prezentują się rozwiązania obowiązujące w Polsce. W sposób szczegółowy omówione zostaną różne modele finansowania Kościołów w Europie (w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, w Czechach i na Słowacji czy we Francji) z uwzględnieniem udziału państwa, w tym model finansowania wspólnot religijnych oparty na podatku kościelnym.

Potrzeba wypracowania nowoczesnego modelu finansowania Kościoła

Towarzyszyć temu będzie dyskusja wokół kierunków potrzebnej reformy w Polsce, jak również wypracowania tu nowoczesnego modelu finansowania Kościoła. Istnieje taka potrzeba choćby w nawiązaniu do niezrealizowanego art. 22 ust. 2 Konkordatu między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

Polska – w przeciwieństwie do szeregu innych państw – nie dopracowała się jednolitego, jasnego i przejrzystego sposobu w jaki Kościół i inne związki wyznaniowe mogą korzystać ze środków publicznych oraz pomocy państwa. W tej sferze panuje chaos, wymagający reformy.

DEON.PL POLECA

Wystąpią znani eksperci w zakresie prawa wyznaniowego oraz relacji państwo-Kościół, reprezentujący różne ośrodki naukowe, m. in. prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. dr hab. Mirosław Kosek (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego); prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW); ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej); ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski); dr Michał Zawiślak (KUL).

Konferencja odbędzie się w Warszawie 

W konferencji uczestniczyć będą również kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, b. przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej i ks. dr Grzegorz Giemza z Polskiej Rady Ekumenicznej.Konferencja, która odbędzie się w rezydencji arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej 17, organizowana jest przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Katedrą Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
kard. Walter Kasper

Fundamentalne dzieło kardynała Kaspera

Jeden z najsłynniejszych kardynałów, prezydent Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła Katolickiego. Pisze o jego istocie, o znaczeniu Jezusa Chrystusa, a także o misji, dialogu...

Skomentuj artykuł

W Polsce jest potrzebna reforma finansowania Kościoła. 7 września konferencja na ten temat
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.