Watykan: 4 tysiące numerów "La Civiltà Cattolica"

Watykan: 4 tysiące numerów "La Civiltà Cattolica"
(fot. laciviltacattolica.it)
4 lata temu
KAI / psd

Z datą 11 lutego ukaże się numer 4000 dwutygodnika włoskich jezuitów "La Civiltà Cattolica" - jedynego tego rodzaju we Włoszech chrześcijańskiego czasopisma społeczno-kulturalnego, wydawanego nieprzerwanie od ponad 160 lat.

Redakcja zapowiedziała szereg nowości i niespodzianek z tej okazji. Przede wszystkim 11 bm. - w święto Matki Bożej z Lourdes i w Światowym Dniu Chorego - pojawią się, obok numeru głównego w języku włoskim, cztery comiesięczne wersje obcojęzyczne: hiszpańska, angielska, francuska i koreańska.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się 5 kwietnia 1850 i od początku do dzisiaj redagują je wyłącznie jezuici. Zawsze też pozostawało ono w bliskich, a nawet szczególnych kontaktach z papiestwem, a każdy zamieszczany tam tekst był wcześniej sprawdzany, a przynajmniej uważnie czytany przez wysokich rangą urzędników kurialnych. Pojawienie się kolejnych tysięcznych numerów pisma następowało za pontyfikatów papieży: Leona XIII w 1892, Piusa XI (1933) i Pawła VI (1975). Oni i 9 innych biskupów Rzymu kierowali specjalne listy i przemówienia do redakcji przy różnych okazjach związanych z czasopismem. Franciszek przyjmie kolegium redaktorów i współpracowników 9 lutego.

W artykule redakcyjnym do numeru 3000 w 1975 napisano na temat owych specjalnych związków pisma z papiestwem: "Wydaje się, że ten charakter bezwzględnej wierności papieżowi musi być dzisiaj szczególnie podkreślany nie tyle co do meritum, ile przede wszystkim jako zobowiązanie «La Civiltà Cattolica» - w obliczu coraz ostrzejszych ataków na osobę i nauczanie papieża, także ze strony niektórych katolików, w obliczu prób minimalizowania i pomniejszania, a nawet wręcz zaprzeczania prymatu i nauczania Biskupa Rzymu (...)". Zdaniem redakcji słowa te zachowują swą aktualność również dzisiaj.

Przygotowane z obecnej okazji nowe obcojęzyczne wydania dwutygodnika (ale jako miesięczniki) zostaną zaprezentowane w różnych terminach i w różnych miejscach: wersja hiszpańska - 9 bm. w ambasadzie Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej i angielska - 28 bm. w rezydencji szefowej placówki dyplomatycznej Wielkiej Brytanii przy Watykanie; miejsc publicznego przedstawienia wersji francuskiej i koreańskiej na razie nie podano. Wydawcami poszczególnych wersji są: angielskiej - agencja azjatycka UCANews, francuskiej - Parole et Silence, hiszpańskiej - Herder i koreańskiej - prowincja jezuitów w Korei Południowej.

Publiczna prezentacja numeru jubileuszowego nastąpi w redakcji pisma 18 lutego o godz. 18 w czasie zorganizowanego tam z tej okazji spotkania okrągłego stołu nt. katolickich środków przekazu i roli Kościoła w mediach. Ale już 9 bm. lutego, począwszy od godz. 12.30, będzie on dostępny na stronie www.laciviltacattolica.it z obszernymi streszczeniami poszczególnych artykułów i z pełnym tekstem editorialu (artykułu redakcyjnego).

Z okazji ukazania się numeru 4000 dyrektor pisma o. Antonio Spadaro przypomniał słowa z artykułu wstępnego do numeru 1. w 1850: "La Civiltà Cattolica nie będzie katolicka, to znaczy powszechna, jeśli nie będzie łączyć się z wszelkimi przejawami spraw publicznych". Dodał, że stwierdzenie to jest prawdziwe także dzisiaj. A papież Franciszek w przesłaniu do redakcji w 2013 streścił zadania i misję dwutygodnika w trzech słowach: dialog, rozeznanie, granica.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: 4 tysiące numerów "La Civiltà Cattolica"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.