Watykan: dwie nominacje w Kurii Rzymskiej

Watykan: dwie nominacje w Kurii Rzymskiej
fot. depositphotos.com
KAI / ml

Nowym przewodniczącym Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej został bp Giuseppe Sciacca – dotychczasowy sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, którego miejsce zajmie dotychczasowy podsekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa prał. Andrea Ripa, mianowany jednocześnie przez Franciszka biskupem tytularnym Cerveteri. Obie nominacje papieskiej ogłosiło 26 stycznia watykańskie Biuro Prasowe.

Bp Giuseppe Sciacca urodził się 23 lutego 1955 w Katanii na Sycylii. Po studiach teologicznych w swym mieście rodzinnymi na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim uzyskał dyplomy: z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu i filozofii na Uniwersytecie Państwowym w Katanii. Święcenia prezbiteratu przyjął 7 października 1978 jako kapłan diecezji Acireale. W mieście tym pracował duszpastersko oraz jako nauczyciel filozofii i historii w szkołach i jako wykładowca prawa kanonicznego w miejscowym Instytucie Teologicznym. Pracował też w trybunałach kościelnych dla diecezji Palermo i całej Sycylii. 25 marca 1999 został audytorem Trybunału Roty Rzymskiej.

3 września 2011 Benedykt XVI powołał go na sekretarza generalnego Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu, wynosząc go jednocześnie do godności biskupiej (sakrę przyjął 8 października tegoż roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertonego). 24 sierpnia 2013 Franciszek mianował go zastępcą sekretarza Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a 1 września 2016 sekretarzem tego urzędu. I na tym stanowisku zastała go dzisiejsza nominacja.

Urząd (lub Biuro) Pracy Stolicy Apostolskiej powołał do życia św. Jan Paweł II na mocy motu proprio "Nel primo anniversario" z 1 stycznia 1989, po czym dokumentem "La sollecitudine" z 1994 zatwierdził jego nowy statut. Kolejne zmiany wprowadził Benedykt XVI na podstawie listu apostolskiego "Venti anni or sono" z 7 lipca 2009. Podstawowym zadaniem Urzędu jest troska o pracowników watykańskich: Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu. Chodzi zwłaszcza o formację zawodową personelu tych instytucji na rzecz kształtowania jasnej świadomości służby papieżowi i Kościołowi powszechnemu. Pierwszym przewodniczącym Urzędu był kard. Jan Pieter Schotte (do swej śmierci 10 stycznia 2005).

Biskup-nominat Andrea Ripa urodził się 5 stycznia 1972 w Rimini w środkowych Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 25 września 2004. Maza sobą studia w zakresie literatury klasycznej w Urbino i doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz uzyskał dyplom adwokata rotalnego (w Trybunale Roty Rzymskiej). Poza tym pracował duszpastersko w swej rodzimej diecezji, wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych w Rimini, na Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i na Lateraneum. Piastował też szereg innych ważnych stanowisk w urzędach kościelnych. Od 2013 był oficjałem w Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 12 września 2017 jest w niej podsekretarzem.

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, którego korzenie sięgają XIII wieku, w swym obecnym kształcie istnieje od 1908, gdy ustanowił do Pius X. Zajmuje się on m.in. sprawami dotyczącym orzekania o nieważności wyroków sądów kościelnych niższych instancji, prośbami o przywrócenie do stanu poprzedniego i innymi odwołaniami od wyroków rotalnych; badaniem zarzutów stronniczości i innych spraw przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu aktów dokonanych przy wykonywaniu ich funkcji; sporami z kościelną władzą administracyjną, działającą na zlecenie Biskupa Rzymu lub innych urzędów kurialnych oraz między nimi. Trybunał nadzoruje ponadto działanie sądów kościelnych niższego rzędu, czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem itp. Na czele tego urzędu stoi z tytułem prefekta od 8 listopada 2014 kard. Domnique Mamberti.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Magdalena Wolińska-Riedi
37,90 zł
39,90 zł

Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z nielicznych kobiet, mieszkała za Spiżową Bramą przez prawie dwadzieścia lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda codzienne życie w najmniejszym państwie świata. Zdradza, jak wygląda watykański paszport, ile cel...

Skomentuj artykuł

Watykan: dwie nominacje w Kurii Rzymskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.