Wykłady, filmy, modlitwy - Tydzień Biblijny

Wykłady, filmy, modlitwy - Tydzień Biblijny
(fot. DK/DEON.pl)
KAI / drr

Promocja duchowości biblijnej, zachęta do lektury Biblii oraz umocnienie się nią każdego dnia - to główne cele VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, który trwa w dniach 4 - 10 maja. Wiele diecezji przygotowało z tej okazji specjalne programy - wykłady, pokazy filmów, modlitwy i maratony biblijne.

Tegoroczny Tydzień Biblijny odbywa się pod hasłem "Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boży". Rozpoczął się wczoraj Niedzielą Biblijną. Organizator - Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II - chce zwrócić uwagę na propagowanie wiedzy i kultury biblijnej jako podstawy formacji chrześcijańskiej.

Wiele diecezji aktywnie włączyło się w organizację ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Wierni będą mogli go przeżywać na rozmaitych spotkaniach i modlitwach, pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę o Piśmie Świętym i ucząc się z Niego korzystać.

Podczas Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej odbędzie się m.in. wystawa książki biblijnej "Biblia - Księgą wiary" na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Radomiu, warsztaty dla małżeństw "Blisko obok siebie" oraz otwarcie "Szkoły Biblijnej dla Dorosłych" przy parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Studenci Uniwersytetu Biblijnego będą recytować dzieciom teksty "Tryptyku Rzymskiego", a także przedstawią najmłodszym program artystyczny zatytułowany "Recepta na świętość według Jana Pawła II".

W obchody VI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego włączyła się również diecezja sandomierska. Dziś, o godz. 18, w parafii św. Floriana w Stalowej Woli odprawiona zostanie msza św. w intencji działającego przy parafii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. W środę, 7 maja w Tarnobrzegu ks. prof. Roman Sieroń wygłosi wykład pt. "Dekada Dzieła Biblijnego w Polsce - żywy pomnik św. Jana Pawła II".

Do rozważania 14 stacji zmartwychwstania Chrystusa zaprasza parafia św. Jerzego w Biłgoraju. W środę, o godz. 19 odbędzie się tam "Droga Światła". W sobotni wieczór, 10 maja, będzie można wziąć udział w nabożeństwie Słowa Bożego organizowanego pod hasłem "Czym Jezus chce nas leczyć?".

W diecezji bielsko-żywieckiej każdego popołudnia księża będą dzielić się z wiernymi swoimi refleksjami inspirowanymi fragmentami z Biblii, które postanowili umieścić na swoich obrazkach prymicyjnych. Będzie też można wziąć udział w spotkaniach kręgów biblijnych dla młodzieży i dorosłych.

W Katowicach, 6 maja o godz. 18.30, odbędzie się Wieczór Teologiczny organizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W ramach spotkania wygłoszone zostaną dwa wykłady otwarte: "Stary Testament a okołobiblijna literatura żydowska" ks. dr Macieja Basiuka oraz "Przykłady nadużycia Biblii w kulturze" dr Beaty Urbanek. Po wykładach odbędzie się dyskusja.

Diecezja poznańska przygotowała dla swoich wiernych m.in. nabożeństwa biblijne, wystawy dotyczące Biblii i Ziemi Świętej, maratony biblijne i pokazy filmów. Odbędą się także adoracje Najświętszego Sakramentu połączone z lekturą Pisma Świętego.

Organizatorzy Tygodnia Biblijnego chcą zwrócić uwagę na propagowanie wiedzy i kultury biblijnej, jako podstawy formacji chrześcijańskiej. Zdaniem ks. prof. Henryka Witczyka, przewodniczącego Dzieła Biblijnego w Polsce, da się zauważyć wpływ Tygodni Biblijnych na świadomość katolików w tej dziedzinie. Dowodzi tego, nieopublikowane jeszcze badanie przeprowadzone w ramach powstającej na KUL rozprawy doktorskiej, poświęconej oddziaływaniu i historii Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Jak mówi ks. prof. Witczyk, pokazuje ono wciąż nieduże zainteresowanie Słowem Bożym, zwłaszcza w wymiarze wspólnotowym. Stosunkowo niewiele jest tzw. kręgów biblijnych, nabożeństw Słowa Bożego czy praktyki lectio divina. Widać z kolei większe uwrażliwienie świeckich na Słowo Boże, czy też powstawanie różnego rodzaju wspólnot żyjących Słowem, takich jak np. Wspólnota Słowa i Eucharystii w Kielcach.

Przewodniczący Dzieła Biblijnego w Polsce podkreślił, że w gronie moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego znajdują się najmłodsi, bardzo dobrze wykształceni bibliści polscy, którzy swoją wiedzę, zdobytą zwłaszcza na studiach zagranicznych, przekładają na zaangażowanie apostolskie w diecezjach i parafiach.

Na stronie www.biblista.pl dostępne są materiały, które mają pomóc w przygotowaniu Tygodnia Biblijnego w diecezjach i parafiach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wykłady, filmy, modlitwy - Tydzień Biblijny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.