XII Dni Tischnerowskie - już 25 kwietnia

XII Dni Tischnerowskie - już 25 kwietnia
(źródło: tischner.pl)
KAI / drr

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących "polski kształt dialogu Kościoła i świata" nagrodzona została s. Małgorzata Chmielewska, przełożona polskiej Wspólnoty Chleb Życia, "za cierpliwą i pełną niespożytej inwencji pracę na rzecz bezdomnych i wykluczonych. Siostra Chmielewska uczy mądrej miłości i przypomina, że ubogi powinien mieszkać w sercu Kościoła".

Natomiast w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację "myślenia według wartości" nagrodzony został socjolog i historyk myśli społecznej, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Szacki. Wyróżnienie otrzyma "za całokształt twórczości, w której łączy najwyższe standardy rzetelności naukowej z wrażliwością na los konkretnego człowieka poddanego naciskowi procesów historyczno-społecznych. Jerzy Szacki zaskakuje niezaspokojoną ciekawością, która każe mu wciąż poszerzać i rewidować zdobytą już wiedzę" - napisali jurorzy.

DEON.PL POLECA
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności" nagrodzona została adiunkt w Instytucie Socjologii UW Karolina Wigura za książkę "Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki o aktach pojednania między narodami podejmowanych w cieniu totalitarnej przeszłości". Zdaniem jurorów, "Karolina Wigura imponuje wszechstronnością opisu, w którym polityka spotyka się z filozofią i teologią, a dociekliwość naukowa sprzymierza się z temperamentem publicystki".

Głównym tematem tegorocznych Dni jest "spotkanie". Zdaniem Wojciecha Bonowicza, publicysty, autora biografii Tischnera, dziś przeżywamy pewien kryzys spotkania, zaufania, współpracy i relacji. - Ludzie mają ze sobą wiele kontaktów, ale najczęściej się mijają, czasem zderzają, ale nie są to spotkania w głębokim sensie tego słowa, o jakim myślał Tischner - mówił Bonowicz.

DEON.PL POLECA

Podczas tegorocznych Dni o spotkaniach Tischnera z teatrem dyskutować będą jego uczniowie, a dziś wybitni reżyserzy. Z kolei esej "Fenomenologia spotkania" przypomną aktorzy Anna Polony i Jerzy Trela. Następnie odbędzie się dyskusja z udziałem filozofów Zbigniewa Stawrowskiego i Adama Workowskiego. O "spotkaniu z Innym" rozmawiać będą goście "Jaskini filozofów", m.in. Janina Ochojska, Wojciech Jagielski i Paweł Śpiewak. W ramach "Colloquia Tischneriana" wykład wygłosi wybitny fenomenolog prof. Anna Teresa Tymieniecka z USA, uczennica Romana Ingardena i o. Józefa Marii Bocheńskiego. Zaplanowano też wieczór filmów o ks. Tischnerze, który poprowadzi Wojciech Bonowicz.

XII Dniom Tischnerowskim towarzyszyć będą liczne publikacje. Nakładem Znaku ukazało się kolejne wydanie "Filozofii dramatu", a Instytut Myśli Józefa Tischnera w najbliższych dniach opublikuje "Współczesną filozofię ludzkiego dramatu" (wykłady wygłaszane przez ks. Tischnera na PWST w roku akademickim 1982/1983).

Ponadto w dniach poprzedzających główną imprezę, Fundacja Tygodnika Powszechnego zaprasza na "Lekcje czytania z Tischnerem", które dla młodzieży licealnej poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Dni Tischnerowskie tradycyjnie rozpocznie Msza św. w kolegiacie Św. Anny, której przewodniczyć będzie bp Grzegorz Ryś.

Głównym organizatorem tegorocznych Dni Tischnerowskich jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydawnictwem Znak, Instytutem Myśli Józefa Tischnera i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Szczegółowy program XII Dni Tischnerowskich można znaleźć na stronie www.tischner.pl.

Ks. prof. Józef Tischner (1931-2000), kapłan archidiecezji krakowskiej, był uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych europejskich filozofów chrześcijańskich, dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą filozofii dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Był szeroko znany poza granicami kraju, był autorem licznych książek, tłumaczonych na wiele języków. Był założycielem i prezesem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Wśród jego osobistych przyjaciół znaleźli się m.in.: kard. Franz König, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Leszek Kołakowski i Emmanuel Levinas. W 1999 roku otrzymał Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

XII Dni Tischnerowskie - już 25 kwietnia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.