Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

KAI / slo

W Warszawie odbył się dziś Walny Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Uczestnicy przyjmując Uchwałę Programową tegorocznego spotkania, zwrócili przede wszystkim uwagę na problematykę dotyczącą metody in vitro i zaniedbywanie w respektowaniu prawa chroniącego życie człowieka od poczęcia.

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dr Paweł Wosicki wygłosił referat „Obrona życia i rodziny w Polsce i na świecie.” Wosicki przyznał w rozmowie z KAI, że obecnie największym zagrożeniem dla rodziny jest jej deprecjonowanie oraz - szczególnie w Polsce - brak podstaw ekonomicznych.

– Z jednej strony są podkopywanie aksjologiczne wartości rodzinne. Podważa się np. autorytet rodziny jak w przypadku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmierza to do tego, że państwo ma zastąpić rodzinę. Z drugiej strony w Polsce rodzina wychowująca dzieci, szczególnie wielodzietna, nie ma podstaw ekonomicznych, i to coraz bardziej widać – podkreślił Wosicki.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaapelowała m.in. o bezzwłoczne uchwalenie prawa zakazującego stosowania metody in vitro, o wzmocnienie konstytucyjnej ochrony życia i skuteczniejsze egzekwowanie prawa, o podjęcie konkretnych działań i przeznaczenie konkretnych środków na wsparcie rodziny wychowującej dzieci, szczególnie rodzin wielodzietnych. Ponadto uczestnicy zaapelowali o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie niezgodności nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z ochroną życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także niekonstytucyjności przepisów o gromadzeniu i udostępnianiu informacji o obywatelach, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Dr Wosicki podkreślił także, iż obecnie media są „tubami ideologii niesprzyjającej rodzinie”, promującymi równouprawnienie wolnych związków. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zwrócił uwagę, że jednak największym dramatem naszych mediów jest pornografia. - Szeroki, bezproblemowy dostęp do pornografii bardzo mocno uderza w rodzinę. Pornografia niszczy rodzinę już przed jej założeniem, gdyż młodzi ludzie mają potem problem z założeniem stałych związków. Pornografia rozbija także rodziny już istniejące - mówił.

Prezes dr Paweł Wosicki podkreślił, że moment zjazdu jest szczególny po niedawnej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, którego przed paroma laty Federacja przyjęła jako swojego patrona.

O. Gabriel Bartoszewski, postulator w procesie beatyfikacyjnym kapelana solidarności wygłosił referat „Duchowość bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie obrony życia”. Przypomniał, że gdy w 1979 roku ks. Jerzy został duszpasterzem pielęgniarek, zajmował się odbudową szacunku dla pacjenta oraz godności służby lekarskiej i pielęgniarskiej.

„Zawód pielęgniarki, lekarza jest właściwie powołaniem najbliższym kapłaństwu poprzez czynienie miłosierdzia tym, którzy najbardziej tego potrzebują - chorym i cierpiącym. Poprzez swoje cierpienia i krzyże stoją najbliżej Chrystusa. Personel wierzący może podpowiedzieć rodzinie, iż dobrze było by wezwać kapłana. Przecież sakrament chorych nie jest tylko zaopatrzeniem na śmierć, ale przynosi często ulgę w cierpieniu, a niekiedy powrót do zdrowia.” - te słowa ks. Popiełuszki przypomniał o. Bartoszewski.

O. Bartoszewski podkreślił, że szczególne miejsce znalazła w postawie ks. Jerzego obrona życia dzieci nienarodzonych. - Nie mógł się pogodzić z krzywdą bezbronnych, po tym jak w Polsce w 1956 roku władze komunistyczne uchwaliły ustawę zezwalającą na aborcję - powiedział duchowny. Ks. Popiełuszko uwrażliwiał więc swoich podopiecznych na powołanie każdego człowieka do obrony poczętego życia. Ks. Jerzy mówił m.in. „zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielenie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się czy dziecko urodzić. Współpraca w tej dziedzinie ze średnim personelem medycznym może wiele dobrego uczynić dla sprawy.”

Podczas zjazdu Polskiej Federacji Obrony Życia ponownie wybrano dr. Wosickiego na prezesa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.