Ten psalm jest jednym z najpiękniejszych wyznań wiary i zaufania [PREMIERA]

Ten psalm jest jednym z najpiękniejszych wyznań wiary i zaufania [PREMIERA]
DEON.pl / Studio Inigo / Dominik Dubiel SJ

Życie blisko Boga nie jest polisą od nieszczęśliwych wypadków. Przez wiarę Bóg daje ci coś znacznie większego. O tym właśnie mówi psalm w wykonaniu Małgorzaty Chruściel i Krzysztofa Iwaneczki.

Muzyka i aranżacja: Józef Rusinowski

DEON.PL POLECA
Słowa: Dominika Rusinowska

Śpiew: Małgorzata Chruściel, Krzysztof Iwaneczko

DEON.PL POLECA

Piano: Józef Rusinowski

Kwartet smyczkowy: Gabriela Opacka, Dominika Rusinowska, Maja Żuchowska, Julia Kotarba

Kontrabas i gitara basowa: Szymon Frankowski

Perkusja: Szymon Madej

Gitara: Łukasz Chyliński

Miks: Wojciech Famielec

Dominik Dubiel SJ o Psalmie 121...

W chrześcijaństwie nie ma żadnych gwarancji w obrębie naszego ziemskiego życia: z faktu, że jesteś dobrym człowiekiem nie wynika, że będzie ci się dobrze powodziło; życie w bliskości Boga nie jest polisą ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków.

Chrześcijaństwo jest jednak przestrzenią nadziei i zaufania. Choć nikt nie może nam zagwarantować, że wiara w Boga "opłaca się", to ufamy, że życie w Jego bliskości jest najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić. Choć nie widzimy sensu w cierpieniu, jakie musimy znosić w różnych momentach życia, to ufamy, że jednoczy nas ono z cierpieniem Chrystusa i wprowadza w rzeczywistość Jego zmartwychwstania.

Takie podejście wyzwala otwartość i innowacyjność, bo pozwala spojrzeć na własne życie bez lęku. Z takim nastawieniem wyruszał w najważniejszą podróż swojego życia św. Stanisław Kostka, nie bojąc się niebezpieczeństw pieszej wędrówki przez pół Europy, ani gniewu rodziców, wbrew którym uciekł z domu. Tylko ten, który ma świadomość, że "Ten, który czuwa nad Izraelem", również jego "strzeże w noc i w dzień", jest w stanie odważnie i konsekwentnie pójść za swoimi pragnieniami.

...i o koncercie "Ufaj i Idź"

Historie świętych zawsze mówią nam coś o Bogu i o nas samych. O Bogu - bo każdy święty odzwierciedla jakiś aspekt świętości Boga. O nas - bo święci mieli odwagę chodzić drogami, którymi sami z różnych przyczyn wyruszyć nie chcemy lub nie możemy, ale w głębi serca tęsknimy za nimi i historie świętych nam o tym przypominają.

Organizując koncert "Ufaj i idź" inspirowany życiem św. Stanisława Kostki SJ chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które byłoby nie tyle opowiedzeniem o życiu świętego jezuity, co zainicjowaniem odbiorcy koncertu jego sposóbu patrzenia na rzeczywistość i jego stylu życia.

Kompozycje Józefa Rusinowskiego (będącego jednocześnie kierownikiem muzycznym koncertu) wraz z tekstami Dominiki Rusinowskiej prowadzą nas zatem od momentów, w których, tak jak nasz święty, próbujemy odnaleźć miejsce, w którym mogą się zrealizować pragnienia, które złożył w nas sam Bóg, po chwile radosnego uwielbienia Króla Chwał, który pracuje dla nas w całym dziele stworzenia, dla którego większej chwały, warto poświęcić wszystko inne.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Żyśko

Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, dlatego najbliżej Niego jesteśmy, będąc sobą.

Byli ludźmi takimi jak ty. Żyli intensywnie i kochali to, co robili. Ich historie to dowód na to, że niebo można odnaleźć tu i...

Skomentuj artykuł

Ten psalm jest jednym z najpiękniejszych wyznań wiary i zaufania [PREMIERA]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.