Ks. Andrzej Zwoliński: Kościół Scjentologiczny sfinansował film „Mission Impossible”

Ks. Andrzej Zwoliński: Kościół Scjentologiczny sfinansował film „Mission Impossible”
Screen z filmu „Mission Impossible” (Fot. Youtube/Paramount Movies)

Sekty do realizacji swych celów, w świecie współczesnej kultury masowej, wykorzystują muzykę, radio, telewizję, kino. „Kościół Scjentologiczny sfinansował film „Mission Impossible” z Tomem Cruisem w roli głównej - ma on częściowo charakter ilustracji podstawowych założeń sekty” - pisze ks. Andrzej Zwoliński w książce „Scjentologia” .

Sekty poszukują różnych sposobów dotarcia do szerokich grup społecznych. I stąd bierze swe źródło ich zainteresowanie różnego rodzaju współczesnymi środkami masowej komunikacji - mass mediami. Wykorzystują pustkę, jaka powstała w kulturze XX wieku, związaną z częściową eliminacją z jej obszaru wartości religijnych.

DEON.PL POLECA

Feuerbach eliminował Boga, sprowadzając Go do objawiającego się w sercu ludzkim pragnienia nieskończoności; Marks tłumaczył Go jako ideologiczną próbę wzniesienia się ponad daną rzeczywistość; Nietzsche mówił o osłabieniu woli życia. W rezultacie ogłoszono „śmierć Boga”, a wraz z Nim całego systemu wartości i znaczeń, które podtrzymywały społeczeństwo. Kultura bez Boga umożliwiła powstanie totalitaryzmów, którymi żyła w XX wieku znaczna część ludzkości. Ich przegrana pozostawiła pustkę w kulturze.

Współczesne środki masowej komunikacji stwarzają wiele okazji do kreowania i propagowania nowych haseł i idei. Atrakcyjna forma przekazu zwiększa szansę zainteresowania odbiorców, kształtowania ich postaw i osobowości. Ten ogromny wpływ daje się wykorzystywać także jako narzędzie masowej manipulacji odpowiednio dobraną i podaną informacją.

Relacja sekt i ruchów religijnych do mass mediów

Relacja sekt i nowych ruchów religijnych do mass mediów może przybierać różne formy: mass media mogą stać się elementem ich doktryny, mogą być nośnikami treści ogólnokulturowych przygotowujących pośrednio do spotkania z sektą lub wykorzystane do bezpośredniej propagandy idei sekty.

Niektóre z sekt jedynie umiejętnemu wykorzystaniu mass mediów zawdzięczają swój dynamiczny rozwój. Bardzo często sekta podejmuje aktywną działalność w obszarze kultury (używając jako narzędzi swej propagandy, środków masowej komunikacji); w ten sposób staje się jej współtwórcą, dodaje do niej specyficzne elementy swej doktryny, obyczajów i zachowań.

W czerwcu 2006 roku miały miejsce obchody „Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią ONZ”, zorganizowane przez Fundację na Rzecz Europy Wolnej od Narkotyków (The Foundation for a Drug-Free Europe). W oficjalnych ogłoszeniach poinformowano o miejscu obchodów: „Eurovillage, European Commission area, Boulevard Charlemagne 80, Brussels”. To Europejskie Biuro Międzynarodowego Kościoła Scjentologii, otwarte oficjalnie 17 września 2003 roku. Wielu uczestników sądziło, że cała akcja to inicjatywa ONZ i Komisji Europejskiej.

Książki jako narzędzie propagandy

Używanym często przez sekty narzędziem masowej informacji i propagandy są publikacje książkowe. Spełniają one bardzo ważną rolę zarówno w sekcie - podtrzymują jej członków w odpowiedniej świadomości doktrynalnej, pogłębiają ją i w ten sposób współtworzą życie sekty, jak i poza nią - odgrywają ważną rolę propagandową, tj. docierają do szerokiego grona odbiorców, nadają sekcie rozgłos, są nośnikami informacji o niej.

Scjentologia dobrze docenia znaczenie i wartość książek, sama wyrastając z dalekosiężnego „planu wydawniczego” Hubbarda (założyciela – red.). Największe jednak możliwości manipulacji społecznymi środkami przekazu pojawiły się wraz z rozwojem techniki mass-medialnej. Powstanie i rozwój kultury masowej ułatwił natychmiastowe dotarcie do ogromnej rzeszy odbiorców. Z tej możliwości skrzętnie skorzystały sekty, wprzęgając do realizacji swych celów muzykę, radio, telewizję, kino, komputer.

Z niepokojem trzeba odnotować pojawienie się silnych wpływów sekt i nowych ruchów religijnych w świecie współczesnej kultury masowej.

Współcześnie wielu artystów zwróciło się, w poszukiwaniu nowych bodźców i wrażeń, w stronę ruchów parareligijnych, ku okultyzmowi i sektom. Szczególne zainteresowanie sekt światem kultury można tłumaczyć jej popularnością i łatwością dotarcia z jej przekazem do ogromnych rzesz odbiorców. To może dlatego żadna inna dziedzina życia społecznego nie jest tak silnie penetrowana przez sekty i ruchy parareligijne.

Akcję zjednywania ludzi popularnych i wpływowych dla idei scjentologii, tzw. Projekt Gwiazdorski, rozpoczął jeszcze w 1955 roku L.R. Hubbard. Wówczas na liście tych, na których należało zwrócić szczególną uwagę, umieścił: Orsona Wellesa, Marlenę Dietrich, Ernesta Hemingwaya, Jamesa Stewarta, Gretę Garbo, Billy Grahama, Walta Disneya, Darryla F. Zanucka, Cecila DeMille’a i wielu innych.

Chociaż podjęte wówczas próby nie przyniosły efektu, sama idea przetrwała i została rozwinięta przez następcę Hubbarda, Davida Miscavige’a. Odznacza się on nadal szczególną zdolnością przyciągania znanych osobistości - począwszy od członków The Incredible String Band (1967), Johna Travolty (1975; ma zawdzięczać scjentologii wyzbycie się skłonności homoseksualnych; w książce pt. Co to jest scjentologia? wspomina: „Moja kariera natychmiast się rozkręciła. Dostałem prowadzenie telewizyjnego show i szereg ról w kasowych filmach”) oraz Toma Cruise’a (dzięki scjentologii „rozwiązał swoje problemy i odzyskał równowagę”.

„Mission Impossible”

Ponadto Kościół Scjentologiczny sfinansował film „Mission Impossible” z Tomem w roli głównej - ma on częściowo charakter ilustracji podstawowych założeń sekty) i Nicole Kidman (1991). W szeregach scjentologów są m.in. Kristie Alley, Karen Black, Lisa Marie Presley, Ann Archer i wielu innych.

(…) Aktorzy na różne sposoby próbują w wywiadach i przy okazji publicznych wystąpień propagować scjentologię. Marie Presley, córka Elvisa, piosenkarka, wyznała: „Dziś bez scjentologii byłabym całkowicie obłąkana albo byłoby już po mnie. Jestem dozgonnie wdzięczna scjentologicznej technologii i panu Hubbardowi, który poświęcił swe życie, by pomagać ludziom i naszej planecie, ale i ludziom, którzy ofiarowali się, by pomagać innym poprzez scjentologię”.

Penelope Cruz publicznie pochwaliła scjentologów za pomaganie „tysiącom narkomanów w walce z nałogiem”. Opinia ta dotyczyła działalności Narcononu, założonego w 1966 roku przez Hubbarda. Naucza on, że narkotyki kumulują się w tkance tłuszczowej, gdzie przez wiele miesięcy wywołują powracający głód narkotyczny. Rozwiązaniem ma być zażywanie niacyny, która usuwa narkotyki z tłuszczu, a wizyta w saunie ma pozwolić pozbyć się ich z ciała (podczas tego procesu wytwarza się kolorowy płyn).

Badania przeprowadzone w 2004 roku przez sześć niezależnych medycznych ośrodków amerykańskich wykazały całkowity błąd założeń Narcononu. W trakcie 2,5-letniego związku Penelopy Cruz z Tomem Cruise’em, aktorka w sposób znaczący poszerzyła swą wiedzę na temat scjentologii. Jak wyznała: „Przeczytałam wiele książek na ten temat i niektóre z tych rzeczy pomogły mi w życiu”.

(…) Na inaugurację nowego centrum Kościoła Scjentologicznego w Berlinie, 13 stycznia 2007 r., zaproszono około 4 tysiące gości, wśród których byli znany pianista jazzowy Chick Corea i aktorka Anne Archer. Chick Corea uważa, że po odpowiednich seansach terapeutycznych dostąpił wglądu w istotę muzyki.

Fragment pochodzi z książki „Scjentologia” ks. Andrzeja Zwolińskiego, wydanej nakładem wyd. WAM.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Pod redakcją Mariusza Gajewskiego SJ

Książka jest zbiorem artykułów różnych autorów pod redakcją Mariusza Gajewskiego SJ (...). Różnorodność tematów poszczególnych rozdziałów stanowi piękną mozaikę problemów dotyczących groźnego i niebezpiecznego zjawiska społecznego i indywidualnego, jakim są sekty i grupy kultowe.

Recenzowana...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Ks. Andrzej Zwoliński: Kościół Scjentologiczny sfinansował film „Mission Impossible”
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.