Badanie: 36 proc. Polaków obawia się zwolnień

PAP / mm

Polacy obawiają się zwolnień. 36 proc. badanych ocenia, że w ciągu najbliższego półrocza jest duże lub umiarkowane ryzyko, iż stracą pracę - wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy firmy Randstad. Sondaż wskazuje też na dużą mobilność pracowników.

36 proc. zatrudnionych, obawiających się utraty pracy, to najwyższy wynik w ponad trzyletniej historii badania Monitor Rynku Pracy. Wynik ten plasuje też Polskę powyżej średniej europejskiej, która wynosi 31 proc.

Bardziej od Polaków utraty pracy boją się Grecy (52 proc.), Hiszpanie (44 proc.), Słowacy (41 proc.), Węgrzy (39 proc.) i Włosi (38 proc.). Najmniej zwolnień boją się Szwajcarzy (18 proc.) i Belgowie (19 proc.).

Utraty pracy najbardziej obawiają się w Polsce młodsi pracownicy - 48 proc. osób w wieku 25-34 lat oraz 47 proc. osób w wieku 18-24 lat. Najmniejsze ryzyko utraty pracy odczuwają osoby w wieku 35-44 lat.

Z badania wynika, że obawy o stabilność zatrudnienia przekładają się na dużą otwartość na zmianę pracy. W ciągu ostatniego kwartału ta otwartość wzrosła, co obrazuje stworzony przez Randstad indeks mobilności. Dla Polski wynosi on obecnie 111 punktów (o cztery punkty więcej niż w majowej edycji badania) i jest to wynik znacznie powyżej średniej europejskiej - 99 punktów.

Najmniej otwarci na zmianę pracy - według tego indeksu - są Holendrzy (87 pkt), najbardziej zaś Chińczycy (124 pkt)

Sondaż pokazał, że na wysokim poziomie pozostaje też dynamika rotacji na rynku pracy. W ciągu ostatniego półrocza niemal co czwarty respondent w Polsce zmienił pracę (23 proc.), co w porównaniu do średniej unijnej (17 proc.) stawia Polaków w gronie najczęściej zmieniających pracę narodów Europy. W ciągu ostatniego półrocza częściej pracę zmieniali tylko Hiszpanie (24 proc.).

Główne przyczyny zmiany pracy, wskazywane przez polskich respondentów, to: poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia (31 proc.), restrukturyzacja formy (30 proc.) oraz osobiste pragnienie zmiany (22 proc.).

Na tle średniej unijnej (53 proc.) Polska utrzymuje wysoki poziom optymizmu w przekonaniu o możliwości znalezienia nowej pracy. W gronie badanych 64 proc. jest przekonanych, że w razie potrzeby, w ciągu pół roku znajdzie porównywalną pracę, a 72 proc. ocenia, że w tym czasie znalazłoby jakąkolwiek pracę. Autorzy badania zauważają jednak, że te oceny się pogarszają - w maju o możliwości szybkiego znalezienia porównywalnej pracy przekonanych było 68 proc. badanych.

Ponadto, z sondażu wynika, że rosną oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. 84 proc. respondentów ocenia, że oczekiwania takie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat. Według badanych najbardziej wzrosły oczekiwania w obszarze posługiwania się mediami elektronicznymi (88 proc.) i umiejętności interpersonalnych (81 proc.). 76 proc. respondentów uważa, że wzrosły oczekiwania wobec doświadczeń kandydata, a według 73 proc. wobec jego wykształcenia.

Badani nie mają też wątpliwości, że oczekiwania pracodawców wobec pracowników będą się dalej zwiększały w kolejnych pięciu latach (78 proc.), choć rzadziej zdanie to podzielają pracownicy sektora publicznego niż prywatnego (odpowiednio 74 proc. i 80 proc.).

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym badaniem ankietowym, realizowanym w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Elektroniczne ankiety wypełniają respondenci w wieku 18-64 lata, pracujący minimum 24 godziny w tygodniu, z wykluczeniem samozatrudnionych. Próba w Polsce wynosiła 405 osób; w całym badaniu udział bierze niespełna 14 tys. osób.

Aktualne badanie zostało zrealizowane w dniach: 17 sierpnia - 5 września 2013 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Badanie: 36 proc. Polaków obawia się zwolnień
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.