Polska i Francja będą dążyć, by UE była neutralna klimatycznie do 2050 r.

Polska i Francja będą dążyć, by UE była neutralna klimatycznie do 2050 r.
(fot. PAP/Paweł Supernak)
PAP / kk

Polska i Francja będą kontynuować wysiłki na rzecz realizacji celu neutralności klimatycznej na poziomie UE do 2050 r. - wynika z podpisanego w poniedziałek polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Strony będą współpracować też w kwestiach rolnych i wymiany gospodarczej.

W poniedziałek podczas wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce, szefowie resortów spraw zagranicznych Polski i Francji Jacek Czaputowicz oraz Jean-Yves Le Drian podpisali polsko-francuskie partnerstwo strategiczne.

Jak wynika z dokumentu, w kwestii energii i klimatu Polska i Francja "potwierdzają swoje poparcie dla realizacji wszystkich celów uzgodnionych na poziomie Unii Europejskiej, w szczególności w ramach paryskiego porozumienia w sprawie klimatu". "W tym kontekście postanawiają w szczególności kontynuować wysiłki na rzecz realizacji celu neutralności klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej do 2050 roku i podjęcia współpracy nad globalnym paktem na rzecz środowiska" - podkreślono.

Jak dodano, obie strony popierają też propozycje KE, zawarte w Zielonym Ładzie, tak by ustanowić mechanizm sprawiedliwej transformacji oraz mechanizm Carbon Border Adjustment Mechanism, zgodny z zasadami WTO. "Zgadzają się co do konieczności przestrzegania zasady neutralności technologicznej w mechanizmach finansowania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i potwierdzają gotowość do podjęcia wysiłków na rzecz jej zastosowania" - zaznaczono.

Polska i Francja zgadzają się również rozszerzyć prace polsko-francuskiej grupy roboczej do spraw energetyki o kwestie klimatyczne. "Grupa ta powinna pracować nad wymianą instytucjonalną w zakresie krajowej i europejskiej polityki energetycznej, w tym w dziedzinie energii jądrowej i energii odnawialnych" - czytamy w dokumencie.

Wzmocniona ma być także wymiana międzypaństwowa dotycząca inicjatyw środowiskowych, takich jak np. Eko-Miasto (program realizowany przez ambasadę Francji w Polsce - PAP). Mają być promowane inicjatywy związane z inteligentnymi miastami, elektromobilnością czy zasobooszczędnością.

Państwa będą współpracować również, by unijne ustawodawstwo uwzględniało w większym stopniu możliwość pochłaniania CO2 przez lasy.

Polska i Francja będą wzmacniać współpracę w zakresie negocjacji przyszłej wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027 i jej budżetu. Wznowione mają być również prace polsko-francuskiego komitetu ds. rolnictwa, szczególnie w: organizacji sektorów rolnych, realizacji wspólnej polityki rolnej, współpracy między służbami i inspekcjami weterynaryjnymi/fitosanitarnymi.

Polsko-francuskie partnerstwo przewiduje ponadto, że obie strony będą "pogłębiać dialog" ws. osiągnięcia wspólnego stanowiska szczególnie na linii UE-Chiny-USA.

"Będą działać w sposób skoordynowany, tak aby zapewnić UE wszystkie instrumenty i polityki niezbędne do przywrócenia warunków uczciwej konkurencji dla europejskich firm w stosunku do krajów trzecich" - dodano.

Polska i Francja ustaliły, że będą kontynuować i rozwijać współpracę pomiędzy resortami ds. finansów, kładąc nacisk na dialog dotyczący kwestii podatkowych, w szczególności jeśli chodzi o walkę z wyłudzaniem podatku VAT. Wzmacniane ma być także współpraca w walce z nadużyciami finansowymi.

Partnerstwo wskazuje również, że kontynuowane będą prace wspólnej grupy roboczej ds. transportu, które będą polegały m.in. na wymianie doświadczeń w ramach rozwoju transportu intermodalnego, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań transportowych oraz zmniejszeniu negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Strony będą pracować wspólnie również w zakresie np. transportu lotniczego i kolejowego.

Polska i Francja zadeklarowały też, że będą sprzyjać dialogowi i współpracy branż przemysłowych, wymiany między sektorem MŚP. Współpraca dotyczyć ma również gospodarki cyfrowej - szczególnie w kwestii krajowych planów budowy szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony liczą, że pod egidą OECD uda się do końca br. ukończyć reformę międzynarodowego systemu podatkowego, w tym w dziedzinie cyfrowej.

Oba państwa w deklaracji zwracają uwagę na promocję europejskiej polityki przemysłowej w ramach rynku wewnętrznego. Chodzi głównie o "współpracę w ramach europejskiego sojuszu na rzecz baterii i w ramach formatu weimarskiego, przyczyniając się do prac nad reformą europejskiej polityki konkurencji w ramach wspólnej deklaracji z 5 lipca 2019 roku". 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polska i Francja będą dążyć, by UE była neutralna klimatycznie do 2050 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.