NBP o tempie wzrostu polskiego PKB

NBP o tempie wzrostu polskiego PKB
(fot. Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 3.0)
PAP / ptsj

Polska gospodarka będzie rozwijać się w kolejnych kwartałach w stabilnym tempie, na poziomie zbliżonym do pierwszej połowy br., inflacja będzie rosła, ale pozostanie niska - wynika z opublikowanych w środę przez NBP "Założeń polityki pieniężnej na 2015 rok".

Zdaniem banku centralnego głównym źródłem wzrostu gospodarczego w 2015 r. pozostanie rosnący popyt konsumpcyjny, któremu sprzyjać powinna relatywnie korzystna sytuacja na rynku pracy. Przełoży się ona na szybszy wzrost dochodów pozostających w dyspozycji gospodarstw domowych.

"Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych pozwala oczekiwać stopniowego ożywienia inwestycji mieszkaniowych, choć hamująco na wzrost wydatków może oddziaływać pewne pogorszenie nastrojów obserwowane w ostatnim okresie" - napisano w dokumencie NBP.

NBP uważa, że poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych pozwala oczekiwać stopniowego ożywienia inwestycji mieszkaniowych. Zastrzeżono, że wzrost wydatków może hamować "pewne pogorszenie nastrojów obserwowane w ostatnim okresie".

DEON.PL POLECA

Zgodnie z "Założeniami" można się spodziewać przyspieszenia wzrostu inwestycji publicznych, czemu sprzyjać będzie rozpoczęcie wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Jednocześnie według NBP do końca 2015 r. dynamika spożycia zbiorowego powinna pozostać na umiarkowanym poziomie, głównie w związku z przewidywanym utrzymaniem zamrożenia płac w sferze budżetowej.

Bank centralny przypomniał, że mimo prognozowanego stabilnego wzrostu gospodarczego, w pierwszej połowie 2014 r. inflacja CPI utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, a w lipcu 2014 r. obniżyła się nieznacznie poniżej zera.

"W kolejnych kwartałach utrzymujący się wzrost aktywności gospodarczej oraz towarzysząca mu stosunkowo korzystna sytuacja na rynku pracy powinny oddziaływać w kierunku stopniowego wzrostu inflacji, jakkolwiek - w warunkach niskiej presji popytowej, utrzymującej się niskiej inflacji w strefie euro i stabilizacji cen surowców na rynkach światowych - inflacja w Polsce będzie kształtowała się w 2015 r. najprawdopodobniej na niskim poziomie" - uważa NBP.

Zdaniem banku centralnego wskazany scenariusz makroekonomiczny obarczony jest dużą niepewnością związaną z możliwym osłabieniem koniunktury w strefie euro oraz eskalacją napięć geopolitycznych, zwłaszcza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wskazano także na ryzyko nagłego pogorszenia nastrojów i spadku cen aktywów na globalnych rynkach finansowych.

"Zagrożeniem dla tempa wzrostu gospodarczego w Polsce może być ograniczenie wymiany handlowej oraz wzrost niepewności, które mogą wywołać spadek inwestycji i osłabienie koniunktury" - napisano. Wskazano, że czynniki te mogą ograniczać zarówno wzrost gospodarczy, a przez to też inflację.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

NBP o tempie wzrostu polskiego PKB
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.