Polska i Rosja podpisały porozumienie gazowe

Polska i Rosja podpisały porozumienie gazowe
We wtorek projekt zaakceptował rząd (fot.PAP/Tomasz Gzell)
PAP / slo

Wicepremierzy Polski i Rosji, Waldemar Pawlak oraz Igor Sieczin, podpisali w piątek w Warszawie międzyrządowe porozumienie w sprawie dostaw gazu do Polski.

Rządy Polski i Rosji negocjowały dodatkowe dostawy gazu już od ub.r., ponieważ na początku 2009 roku surowiec do Polski przestał przesyłać rosyjsko-ukraiński pośrednik RosUkrEnergo. W związku z wątpliwościami KE związanymi z operatorem gazociągu jamalskiego, Polska wstrzymała w maju podpisanie porozumienia i zmieniła niektóre zapisy.

Nowy projekt międzyrządowego porozumienia między Polską a Rosją w sprawie zwiększenia dostaw gazu do Polski o ok. 2 mld m sześc. rocznie (z 7,45 do ok. 10 mld m sześc.) uzgodniono 17 października w Moskwie. W rozmowach brał udział przedstawiciel KE. We wtorek projekt zaakceptował rząd.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") w Warszawie podpisał aneks ("Aneks") do Kontraktu Jamalskiego z dnia 25 września 1996 roku pomiędzy PGNiG a OAO Gazprom/OOO Gazprom Export z siedzibą w Moskwie, Rosja (odpowiednio "Gazprom" oraz "Gazprom Export").

DEON.PL POLECA

Podpisanie aneksu wynika z przyjęcia w dniu 29 października 2010 roku stosownych zmian do Porozumienia pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów do tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami, a także z przyjęcia w dniu 3 listopada 2009 roku tzw. pakietu uzgodnień zawartych we "Wspólnym oświadczeniu pomiędzy Gazprom i PGNiG dotyczącym współpracy w sferze gazowej".

Podpisany aneks uzyskał stosowne zgody korporacyjne i przewiduje: a. zwiększenie wolumenu dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2010 - 2022 w następujących wielkościach: - w 2010 roku - 9,03 mld m3 wg polskiej normy (tj. 9,7 mld m3 wg GOST); - w 2011 roku - 9,77 mld m3 wg polskiej normy (tj. 10,5 mld m3 wg GOST); - od 2012 do 2022 roku - 10,24 mld m3 wg polskiej normy (tj. 11,0 mld m3 wg GOST); b. zniesienie klauzuli o zakazie reeksportu gazu ziemnego do krajów trzecich bez zgody Gazprom Export; c. preferencyjną cenę w okresie 2010-2014 (włącznie) w stosunku do stosowanej ceny kontraktowej dla wielkości gazu ziemnego odebranych w ciągu odpowiedniego roku ponad Minimalne Ilości Roczne.

Mechanizm upustowy stanowi tajemnicę handlową. Wykorzystanie przyznanych upustów przyniesie w okresie 2010-2014 (włącznie) oszczędności w wysokości 200-250 milionów USD.

Podpisanie Umowy z Gazprom Export jest zgodne z polityką zakupów gazu ziemnego od producentów (eliminowanie lub ograniczanie liczby pośredników do niezbędnego minimum), co pozwala także na zwiększenie elastyczności dostaw.

Szacunkowa średnioroczna wartość kontraktu na dostawy gazu rosyjskiego, przy aktualnym poziomie cen produktów ropopochodnych wynosi obecnie ok. 8,5 mld PLN. Pozostałe warunki Kontraktu, w tym formuła cenowa za paliwo gazowe, pozostają bez zmian.

Powyższy Aneks stanowi "znaczącą umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PGNiG.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polska i Rosja podpisały porozumienie gazowe
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.