Rząd przyjął informację o działaniach w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Rząd przyjął informację o działaniach w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
(fot. depositphotos.com)
1 rok temu
PAP / ms

Rada Ministrów przyjęła we wtorek informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidzianego na lata 2017–2022 – podało CIR.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu poinformowano, że w ramach Programu realizowano działania mające zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz do innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Działania te dotyczyły też kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Centra zdrowia psychicznego

Wśród najważniejszych zrealizowanych działań w latach 2017 i 2018 wskazano m.in. uruchomienie pilotażu, którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, opartego na centrach zdrowia psychicznego (pod kątem organizacyjnym, finansowym, jakościowym oraz równości i dostępności do świadczeń zdrowotnych). Udzielanie świadczeń w ramach pilotażu możliwe jest od 1 lipca 2018 r., a czas jego trwania wynosi 36 miesięcy. Podmiot zakwalifikowany do pilotażu tworzy jedno centrum zdrowia psychicznego, którego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej dorosłym (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej). 27 centrów może objąć opieką łącznie ok. 3 mln osób z całego kraju.

Wśród podjętych działań wskazano także zainicjowanie – we współpracy z towarzystwami naukowymi zajmującymi się sprawami zdrowia psychicznego oraz podmiotami uczestniczącymi w ochronie zdrowia psychicznego – standardów lub rekomendacji postępowania medycznego w ramach centrum zdrowia psychicznego. Wśród działań wymieniono również powołanie zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego.

Kampania edukacyjna o depresji

Zasygnalizowano również realizację działań związanych z organizacją i emisją w mediach kampanii edukacyjno-informacyjnej: "Depresja. Rozumiesz-Pomagasz", mającej na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat depresji i profilaktyki zachorowania na depresję.

Elementem realizacji Programu było też powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego weszli najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

Konieczność rozszerzenia programu

CIR wskazało ponadto, że zwiększono nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W latach 2015-2018 wzrost ten wyniósł ponad 18 proc. Rozwinięto także sieć ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Najważniejsze wnioski, to jak zaakcentowano, konieczność kontynuowania wdrażania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego. Minister zdrowia podjął decyzję o rozszerzeniu tego programu. Podkreślono, że niezbędna jest również kontynuacja działań przyczyniających się do reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rząd przyjął informację o działaniach w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.