Sejmowa komisja zdrowia negatywnie o części poprawek Senatu do tzw. ustawy covidowej

Sejmowa komisja zdrowia negatywnie o części poprawek Senatu do tzw. ustawy covidowej
(fot. PAP/Mateusz Marek)
PAP / df

Sejmowa komisja zdrowia negatywnie zaopiniowała we wtorek część poprawek zgłoszonych w Senacie do tzw. ustawy covidowej. Poparcia nie zyskał m.in. przepis powołujący fundusz celowy na zakup testów dla określonych grup osób.

Do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, Senat zaproponował 41 poprawek. Sejmowa komisja zdrowia przygotowała we wtorek sprawozdanie w tej sprawie. Głosowanie - jak wynika z informacji na stronie izby - odbędzie się jeszcze we wtorek w bloku głosowań, który zaplanowano od godz. 22.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W noweli przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek. Jest tam także przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Nowela zakłada też m.in. ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Pozytywnej rekomendacji posłów sejmowej komisji zdrowia nie zyskała we wtorek m.in. senacka propozycja utworzenie Funduszu Pomocy - państwowego funduszu celowego, z którego finansowany byłby zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski uzasadniając negatywne stanowisku rządu do takiego rozwiązania akcentował, że zgodnie z opiniami ekspertów przesiewowe testowanie w kierunku COVID-19 mija się z celem. Podkreślał, że istniejące rozwiązania gwarantują osobom z objawami, a także tym podejrzanym o zakażenie wykonanie testów. Zwracał też uwagę, że dla pracowników medycznych jest już obecnie odpowiednia ścieżka postępowania. Tworzenie wyodrębnionego funduszu dla określonych grup nie ma – jak mówił - większej wartości, skoro finansowanie jest obecnie zapewnione.

Sejmowa komisja krytycznie odniosła się również do zgłoszonej w Senacie zmiany przepisów nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy miałyby – zgodnie z propozycją Senatu - przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Poparcia komisji nie zyskał także pomysł senatorów, by w okresie epidemii lotniczy zespół ratownictwa medycznego składał się co najmniej z trzech osób, w tym z jednego pilota zawodowego i lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Wiceminister Gadomski uzasadniał, że takie rozwiązanie jest w obecnych przepisach.

Sejmowa komisja negatywnie zarekomendowała też poprawkę Senatu, by wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane "za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta".

Komisja, mimo negatywnego stanowiska rządu, poparła propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19. "Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak jest skala tej poprawki" - wskazywał wiceminister Gadomski. Zwracał jednocześnie uwagę, że zaangażowany w walkę z epidemią personel otrzyma dodatki w myśl zapisów procedowanej noweli i zwiększone finansowanie na mocy wprowadzonych już rozwiązań.

Posłowie komisji pozytywnie zarekomendowali m.in. poprawkę izby wyższej obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego tego Funduszu na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Dariusz Piórkowski SJ
20,94 zł
29,90 zł

Wystarczy chcieć!

Można odnieść wrażenie, że modlitwa jest trudną sztuką − ale to nieprawda. Czasami za szybko się poddajemy i zniechęcamy, zapominając, że tak naprawdę nie potrzebujemy wiele, żeby spotkać się z Bogiem. Jak więc...

Skomentuj artykuł

Sejmowa komisja zdrowia negatywnie o części poprawek Senatu do tzw. ustawy covidowej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.