Sekretarz generalny ONZ ostrzega przed zagrożeniem dla pokoju na skutek COVID-19

Sekretarz generalny ONZ ostrzega przed zagrożeniem dla pokoju na skutek COVID-19
(fot. U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public domain)
KAI / kk

Utrzymująca się pandemia koronawirusa zagraża nie tylko walce z ubóstwem na świecie oraz środkom budującym pokój, ale „niesie z sobą ryzyko zwiększania konfliktów i powstawania nowych”. Podkreślił to sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 12 sierpnia podczas wideokonferencji Rady Bezpieczeństwa na temat „Pandemia i wyzwanie utrzymania pokoju”.

W tym kontekście zaangażowanie na rzecz utrzymania pokoju jest pilniejsze niż kiedykolwiek, stwierdził Guterres. Jako trzy główne zagrożenia wymienił erozję zaufania publicznego, destabilizację światowego porządku gospodarczego oraz osłabienie więzi społecznych. Ostrzegł, że wrażenie, że władze radzą sobie z kryzysem koronawirusa w sposób nieprawidłowy lub nieprzejrzysty, może prowadzić do rozczarowania. Mogą również wzrosnąć nierówności, ubóstwo na świecie oraz potencjał niestabilności i przemocy.

Z drugiej strony pandemia stwarza również „szanse dla pokoju”. Ogłoszony w marcu apel o zawieszenie broni na całym świecie spowodował, że strony szeregu konfliktów podjęły działania zmierzające do ich deeskalacji. „Niestety, w wielu przypadkach pandemia nie przekonała stron do zawieszenia działań wojennych lub zgody na trwałe zawieszenie broni”, powiedział Guterres.

Wezwał do szukania „uwrażliwionych na konflikt” odpowiedzi na COVID-19, które będą bazowały na wielowymiarowej analizie tego, jak pandemia wpływa na ryzyka prowadzące do konfliktu. Ponadto jako ważne elementy dla promowania zaufania i wzmacniania spójności społecznej wymienił dialog i zaangażowanie, w szczególności społeczności i grup zepchniętych na margines.

Guterres uważa, że COVID-19 stanowi „tragedię ludzką”, ale jej skutki można złagodzić. Skoordynowane, wrażliwe na konflikty reakcje i ogólne podejście społeczne mają, zdaniem sekretarza generalnego ONZ, kluczowe znaczenie dla „zapewnienia, że inicjatywom na rzecz budowania i utrzymania pokoju towarzyszyć będzie zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, zakorzeniony w ochronie i propagowaniu praw człowieka, równości płci i zobowiązaniu, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sekretarz generalny ONZ ostrzega przed zagrożeniem dla pokoju na skutek COVID-19
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.