60 proc. badanych pozytywnie o prezydencie

60 proc. badanych pozytywnie o prezydencie
Bronisław Komorowski (fot. Jacek Turczyk / wikipedia.pl)
PAP / wm

60 proc. Polaków jest zdania, że prezydent Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki - wynika z sondażu TNS OBOP. Pracę rządu dobrze ocenia 35 proc. badanych. Oceny na temat pracy premiera Donalda Tuska są podzielone: 45 proc. ocenia ją źle, 44 proc. dobrze.

60 proc. ankietowanych jest zdania, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 9 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany. Z dezaprobatą na działania prezydenta patrzy 28 proc. badanych (w tym 8 proc. głosów zdecydowanie negatywnych), zaś 12 proc. nie ma na ten temat zdania.

Jak wskazuje TNS OBOP, inaczej niż w przypadku premiera i rządu, w listopadzie w porównaniu do poprzednich miesięcy ocena pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego nie uległa znaczącej zmianie. Udział dobrych ocen prezydenta zmalał o 2 punkty procentowe, a odsetek opinii negatywnych pozostał na tym samym poziomie.

Przychylniej od ogółu na pracę prezydenta spoglądają przede wszystkim sympatycy PO (90 proc. pozytywnych opinii), a także zwolennicy PSL (85 proc.). Także elektorat SLD życzliwie ocenia pracę prezydenta (75 proc.). Analogiczny odsetek wśród sympatyków Ruchu Palikota wynosi 62 proc. a wśród elektoratu PiS 51 proc. Osoby, które deklarują brak zainteresowania polityką, w najmniejszym stopniu popierają działania prezydenta (41 proc. osób wystawia Bronisławowi Komorowskiemu przychylne oceny).

DEON.PL POLECA

Pozytywne opinie na temat pracy prezydenta najczęściej wyrażają badani, którzy najbardziej interesują się polityką (74 proc.). Ogólnie, wraz ze wzrostem zainteresowania polityką rośnie odsetek życzliwych ocen prezydenta. Bardziej skłonni do pozytywnych opinii na temat prezydenta są badani o poglądach politycznych centroprawicowych i centrolewicowych - w grupach tych korzystne oceny wystawia odpowiednio 81 proc. i 82 proc. ankietowanych. Osoby o poglądach prawicowych są najmniej skłonne wystawiać prezydentowi przychylną ocenę (65 proc.).

Najwięcej życzliwych opinii na temat działalności prezydenta Komorowskiego wyrażają osoby mieszkające w miastach mających powyżej 500 tys. mieszkańców (74 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (73 proc.), a także Polacy w wieku 60 lat i więcej (68 proc.).

Gorzej wypadają oceny pracy rządu Donalda Tuska. Ponad połowa Polaków (54 proc.) ocenia jego działalność negatywnie (15 proc. osób wystawia odchodzącemu rządowi ocenę zdecydowanie negatywną). Dobre opinie wyrażane są przez 35 proc. uczestników badania, przy czym 1 proc. osób wyraża swoje zdanie w sposób kategoryczny (ocena "zdecydowanie dobrze"). Trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytanie ma 11 proc. respondentów.

Według TNS OBOP, porównanie listopadowych wyników z danymi z poprzednich miesięcy pokazuje, że po październikowym przyroście pozytywnych opinii na temat rządu aktualne oceny wróciły do poziomu sprzed okresu intensywnej kampanii wyborczej i samych wyborów (tj. z września). Między październikiem a listopadem spadek ocen pozytywnych wyniósł 7 punktów procentowych, a więc nastąpiła zmiana z 42 proc. do 35 proc.

Do gabinetu premiera Tuska ustosunkowane są najprzychylniej przede wszystkim zwolennicy PO - 69 proc. z nich działalność rządu ocenia dobrze. Elektorat drugiego koalicjanta (PSL) pracę rządu ocenia nieco mniej optymistycznie - 63 proc. Wśród elektoratów pozostałych partii pozytywne opinie wyraża mniej niż połowa respondentów - 38 proc. popierających Ruch Palikota, 28 proc. SLD i 18 proc. PiS.

Im większe zainteresowanie polityką deklarują ankietowani, tym bardziej przychylnie oceniają rząd Donalda Tuska (od 22 proc. wśród badanych, którzy w ogóle nie interesują się polityką do 53 proc. wśród tych, których temat ten interesuje bardzo). Również poglądy centrowe sprzyjają temu, by życzliwie oceniać gabinet rządzący - z sympatią o rządzie wypowiada się 61 proc. osób o poglądach politycznych centrolewicowych i 60 proc. o poglądach centroprawicowych. Wśród Polaków o poglądach politycznych lewicowych pozytywne oceny stanowią 35 proc. a wśród prawicowych 38 proc.

Na tle ogółu pozytywnie o działalności rządu częściej mówią mieszkańcy największych miast (57 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (54 proc.). Dezaprobatę wobec gabinetu - częściej niż ogół respondentów - wyrażają badani w wieku 30-39 lat (64 proc.), a także z wykształceniem podstawowym (62 proc.).

Jeśli chodzi o samego Donalda Tuska, to opinie na temat jego pracy są wśród Polaków niemal równo podzielone - 45 proc. Polaków ocenia Donalda Tuska negatywnie a 44 proc. pozytywnie. Trudności z oceną działalności premiera deklaruje 11 proc. ankietowanych.

TNS OBOP zauważa ponadto iż, podobnie jak w przypadku całego rządu, po wzroście sympatii wobec premiera na czas kampanii i wyborów w listopadzie notowania Donalda Tuska wróciły do stanu z września. Oznacza to, że w okresie od października do listopada nastąpił spadek ocen pozytywnych z 51 proc. do 44 proc.

Z sympatią o pracy premiera Donalda Tuska częściej niż ogół Polaków wypowiadają się przede wszystkim zwolennicy PO (85 proc.). Również w elektoracie PSL i SLD przeważają pozytywne zdania o premierze (odpowiednio 61 proc. i 52 proc.). Przeciwnego zdania o pracy premiera są sympatycy PiS - 71 proc. z nich uważa, że premier źle wypełnia swoje obowiązki.

O tym, że premier dobrze wypełnia swoje obowiązki, przekonanych jest 26 proc. Polaków, którzy w ogóle nie interesują się polityką i 51 proc. badanych, których temat ten interesuje bardzo. Aprobatę dla szefa rządu częściej wyrażają osoby o poglądach politycznych centroprawicowych (69 proc.) i o poglądach centrolewicowych (67 proc.). Najmniej zwolenników szefa rządu znajduje się wśród badanych o poglądach prawicowych (43 proc.).

W porównaniu do ogółu dobre zdanie o działalności premiera Donalda Tuska częściej wyrażają osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (64 proc.) i respondenci z wykształceniem wyższym (63 proc.). Negatywną ocenę działalności szefa rządu - częściej niż zazwyczaj - wystawiają badani z wykształceniem podstawowym (53 proc.).

Sondaż TNS OBOP przeprowadzony był w dniach 4-8 listopada na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

60 proc. badanych pozytywnie o prezydencie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.