66 proc. Polaków jest zadowolonych z życia

PAP / drr

66 proc. Polaków badanych przez CBOS jest zadowolonych z życia - mniej o 5 pkt proc. niż przed rokiem. Ponad połowa (54 proc.) nie zalicza się jednoznacznie ani do szczęśliwych ani do pechowych - wynika z najnowszego sondażu przesłanego w czwartek PAP.

CBOS zapytał Polaków w badaniu przeprowadzonym w grudniu zeszłego roku, czy mogą powiedzieć o sobie, że należą raczej do ludzi szczęśliwych czy też pechowych. Większość (54 proc.) wybrała odpowiedź "różnie bywa", czyli nie zalicza się jednoznacznie do żadnej z grup.

Jedna trzecia (35 proc.) ankietowanych uważa się za takich, którym szczęście sprzyja, a co dziewiąty (11 proc.) badany twierdzi, że na ogół ma w życiu pecha.

Źródłem największej satysfakcji dla Polaków są dzieci; większość rodziców deklaruje zadowolenie ze swoich pociech (88 proc.). Polacy są też na ogół zadowoleni ze swoich przyjaciół i najbliższych znajomych (81 proc.), ze swojego miejsca zamieszkania (79 proc.) oraz małżeństwa (77 proc.).

Ponad połowa badanych (59 proc.) jest też zadowolona z przebiegu pracy zawodowej, ze stanu zdrowia (58 proc.), wykształcenia i kwalifikacji (53 proc.), a także z materialnych warunków bytu - mieszkania, wyposażenia (51 proc.).

Jedynie dwie piąte Polaków (40 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość, blisko jedna trzecia (30 proc.) - twierdzi, że jest średnio zadowolona, a jedna piąta (21 proc.) postrzega przyszłość pesymistycznie.

Jak podkreśla CBOS, na poziom zadowolenia z własnych perspektyw życiowych oraz z miejsca zamieszkania największy wpływ ma ocena warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego, natomiast satysfakcja z małżeństwa związana jest przede wszystkim z płcią badanych - zadowolonych jest znacząco więcej wśród mężczyzn niż kobiet.

Najmniej satysfakcji Polacy czerpią ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów. Zadowolony z tego aspektu życia jest co czwarty badany (25 proc.), 38 proc. - wyraża niezadowolenie, zaś 36 proc. - ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną.

W porównaniu z 2012 rokiem zmalała ogólna satysfakcja Polaków z całego życia. Zadowoleni z niego stanowią obecnie dwie trzecie badanych (66 proc., spadek o 5 punktów od 2012 r.), w tym blisko jedna piąta (19 proc.) zalicza siebie do bardzo zadowolonych, a mniej niż połowa (47 proc.) do raczej zadowolonych. Co trzeci badany (29 proc.) jest średnio zadowolony, a 4 proc. - to osoby niezadowolone ogólnie z całego życia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 grudnia 2013 roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

66 proc. Polaków jest zadowolonych z życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.