CBOS: dobrze o prezydencie, źle o Sejmie

CBOS: dobrze o prezydencie, źle o Sejmie
Prezydent Bronisław Komorowski (fot. PAP/Rafał Guz)
9 lat temu
PAP / psd

Trzy piąte Polaków (61 proc.) z uznaniem wypowiada się o działalności prezydenta Bronisława Komorowskiego, a ponad jedna piąta (22 proc.) jest z niej niezadowolona - wynika z najnowszego sondażu CBOS. 67 proc. badanych źle ocenia funkcjonowanie Sejmu.

Jak wskazuje w swym sondażu CBOS, obecnie działalność Sejmu źle ocenia dwie trzecie badanych (67 proc. - tyle samo co w kwietniu), a Senatu - dokładnie połowa (50 proc. - o 1 punkt proc. więcej niż w kwietniu).

Niewielu badanych ma dobre zdanie o pracy posłów i senatorów (odpowiednio 16 proc. i 20 proc. - w obu przypadkach spadek o 2 punkty proc. w porównaniu z badaniem kwietniowym). Zdania na temat pracy Sejmu nie ma 17 proc. pytanych; 30 proc. respondentów nie potrafi ocenić pracy Senatu.

Według CBOS nieznaczny spadek pozytywnych ocen obu izb parlamentu sprawia, że ich notowania są najniższe od początku kadencji.

Jak wynika z badania, negatywne opinie o działalności parlamentu przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Jego pracę nieco lepiej oceniają ludzie młodzi i dobrze sytuowani. Krytyczny wizerunek Sejmu dominuje również w elektoratach największych partii politycznych. Oceny dobre są stosunkowo częstsze wśród potencjalnych wyborców PO (dobre zdanie o pracy Sejmu ma 34 proc. pytanych) i Ruchu Palikota (31 proc.), natomiast relatywnie najwyższy odsetek niezadowolonych jest w grupie zwolenników PSL (79 proc.).

Zdecydowanie lepiej oceniana jest działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego - z uznaniem o jego pracy wypowiada się 61 proc. respondentów (spadek o 2 punkty proc. w porównaniu z kwietniem). Ponad jedna piąta (22 proc.) jest z niej niezadowolona (tu również spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do sondażu z kwietnia). Zdania o działalności Komorowskiego nie ma 17 proc. ankietowanych.

CBOS zauważa ponadto, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie (3 punkty proc.) zwiększył się odsetek osób, które nie potrafią ustosunkować się do funkcjonowania urzędu prezydenta. Poziom aprobaty dla działalności głowy państwa jest obecnie nieznacznie niższy niż w poprzednich miesiącach tego roku, z kolei dezaprobata utrzymuje się na tym samym poziomie.

Jak wynika z badania, pozytywny wizerunek prezydenta przeważa we wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych. Działalność głowy państwa bardziej krytycznie oceniają najmłodsi respondenci, osoby deklarujące prawicowe poglądy polityczne, a zwłaszcza ludzie najczęściej - kilka razy w tygodniu - uczestniczący w praktykach religijnych. Na opinie o pracy prezydenta wpływa również status materialny respondentów: mniej zamożni mają o niej gorsze zdanie niż osoby uzyskujące wyższe dochody oraz zadowolone ze swojej sytuacji materialnej.

W każdym z analizowanych elektoratów - z wyjątkiem wyborców PiS, którzy są w tej kwestii podzieleni (42 proc. zadowolonych i 46 proc. niezadowolonych) - dominują osoby zadowolone z działalności prezydenta. Najlepiej oceniają ją zwolennicy PO (89 proc.) i Ruchu Palikota (80 proc.)

Pracę prezydenta Bronisława Komorowskiego korzystnie ocenia ogromna większość jego elektoratu z II tury wyborów prezydenckich (80 proc.). Głosujący wówczas na Jarosława Kaczyńskiego są mocno podzieleni: połowa z nich (49 proc.) krytykuje działalność głowy państwa, natomiast dwie piąte (39 proc.) wypowiada się o niej z uznaniem.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

CBOS: dobrze o prezydencie, źle o Sejmie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.