Do poniedziałku zgłoszenia ws. głosowania pocztą

Do poniedziałku zgłoszenia ws. głosowania pocztą
(fot. shutterstock.com)
PAP / slo

Poniedziałek to ostatni dzień, w którym można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego we wrześniowym referendum. Za pośrednictwem poczty mogą głosować wszyscy obywatele.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że aby zagłosować korespondencyjnie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do rejestru wyborców.

DEON.PL POLECAW zgłoszeniu możemy zażądać przesłania wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

We wniosku należy podać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, wskazać adres, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do rejestru wyborców w danej gminie.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, np. poprzez e-mail.

Najpóźniej siedem dni przed dniem referendum powinniśmy otrzymać do rąk własnych z urzędu gminy pakiet referendalny. Jeżeli osoba uprawniona we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet będzie do odebrania w urzędzie gminy.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie i ją zakleić, następnie włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji do spraw referendum. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Na oświadczeniu należy napisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeśli zapomnimy włożyć oświadczenia do koperty zwrotnej lub nie podpiszemy go, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę nadajemy w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej do 3 września, jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie wyborcy lub do 2 września w dowolnej placówce pocztowej na terenie kraju. Co ważne, głosując korespondencyjnie nie można wrzucić koperty z głosem do skrzynki pocztowej - trzeba ją nadać osobiście w placówce poczty. Pakiet można też - przed dniem głosowania - osobiście dostarczyć do właściwego urzędu gminy. W dniu głosowania pakiet można przynieść do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Korespondencyjnie nie zagłosują m.in. pacjenci szpitali, mieszkańcy domów pomocy społecznej, domów studenckich, przebywający w więzieniach i aresztach śledczych.

Ci wyborcy będą mogli zagłosować w referendum na terenie danej placówki. Zostaną tam wpisani do spisów dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Problem z zagłosowaniem będzie mieć osoba, która trafi do szpitala lub innego obwodu zamkniętego w dniu referendum; komisja wyborcza dopisuje bowiem do spisu wyborców osoby, które do jednostki przybyły najpóźniej dzień przed wyborami. W przypadku osoby, która przybyła do jednostki w dniu referendum, będzie mogła ona oddać głos, tylko jeśli ma zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Referendum odbędzie się 6 września.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Do poniedziałku zgłoszenia ws. głosowania pocztą
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.