Funkcje, figury i ciągi - egzamin z matematyki

PAP / slo

Maturzyści, którzy zdawali we wtorek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach, znajomością własności funkcji, figur geometrycznych, ciągów.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 34 zadania. Wśród nich było 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź z czterech wskazanych. Pozostałe dziewięć zadań to zadania otwarte, czyli takie, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Przy rozwiązywaniu zadań maturzyści mogli korzystać z zestawów wzorów matematycznych oraz kalkulatora prostego.

Rozwiązując zadania maturzyści musieli wykazać się znajomością pojęć takich jak procent, logarytm, wartość bezwzględna, średnia arytmetyczna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

Część zadań dotyczyła własności funkcji liniowej i kwadratowej. Kolejne zadania wymagały od maturzystów znajomości figur płaskich i przestrzennych oraz ich własności.

W zadaniach otwartych uczniowie m.in. mieli rozwiązać nierówność stopnia drugiego, wykazać się umiejętnością przekształcania wyrażeń algebraicznych, znać pojęcie wielomianu i jego własności, wykazać się umiejętnością obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia oraz umiejętnością przeprowadzania dowodów.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany we wtorek przez maturzystów jest dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Funkcje, figury i ciągi - egzamin z matematyki
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.