"How are you?" - czyli matura z angielskiego

"How are you?" - czyli matura z angielskiego
(fot. PAP/Rafał Guz)
PAP / wm

Maturzyści przystąpili w czwartek o godzinie 9. do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Po południu przeprowadzony zostanie egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym; rozpocznie się o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 79 tys. maturzystów, czyli 23 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki; chce go zdawać 51 tys. maturzystów. Egzamin z tego języka odbędzie się 16 maja.

DEON.PL POLECA

Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 16,4 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 18 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 21, 22 i 24 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego: 256 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 73 z ukraińskiego i 39 z litewskiego. Egzaminy pisemne z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 23 maja.

W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka regionalnego - języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru). Chce go zdawać 30 osób.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - na 20-24 sierpnia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"How are you?" - czyli matura z angielskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.