Jurek: to szczególne zagrożenie dla Polski

Jurek: to szczególne zagrożenie dla Polski
(fot. marekjurek.pl)
8 lat temu
info pras / pz

Jest to szczególne zagrożenie dla Polski, państwa, które nie jest w stanie wybudować infrastruktury, koniecznej dla naszego rozwoju - napisali w oświadczeniu w sprawie zawarcia międzyrządowego paktu fiskalnego szefowie Prawicy RP.

Po południu rozpoczyna się w Brukseli nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 państw członkowskich, w tym polski premier Donald Tusk, będą starali się uzgodnić m.in. treść tzw. paktu fiskalnego, który ma dyscyplinować krajowe budżety, by zapobiec powtórce kryzysu zadłużenia.

- Traktat fiskalny, w intencji jego inicjatorów, ma na celu radykalne ograniczenie suwerenności budżetowej państw strefy euro oraz tych państw posiadających waluty narodowe, które zdecydują się poddać jego rygorom. Określanie wielkości i struktury wydatków to istota suwerenności, która pozwala narodom na samodzielne kształtowanie własnej przyszłości. Ograniczenie tej prerogatywy uniemożliwia państwom prowadzenie samodzielnej polityki, nie tylko w zakresie polityki gospodarczej. Projekt traktatu przewiduje bowiem ograniczenie wysokości deficytu strukturalnego do poziomu 0,5% PKB, a jeżeli zadłużenie przekroczy 60% PKB, to pod rygorem unijnych kar finansowych sygnatariusze tego traktatu będą zobowiązani do redukcji zadłużenia w wysokości 1/20 zadłużenia rocznie - czytamy w oświadczeniu Prawicy RP przesłanym mediom.

- Traktat ten, nie rozróżnia deficytu i zadłużenia powodowanego konsumpcją od zadłużenia i deficytu powodowanego inwestycjami infrastrukturalnymi podnoszącymi produktywność gospodarki. Zrównanie obu kategorii zadłużenia prowadzić będzie do petryfikacji obecnej struktury gospodarczej uniemożliwiającej krajom rozwijającym się wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego z krajami bardziej rozwiniętymi. Jest to szczególne zagrożenie dla Polski, państwa, które nie jest w stanie wybudować infrastruktury, koniecznej dla naszego rozwoju, w oparciu jedynie o wpływy podatkowe - napisano w oświadczeniu.

- Podjecie zobowiązań traktatowych, nawet jeżeli Polska i inne kraje z poza strefy euro miałyby zagwarantowane uczestniczenie w dorocznych spotkaniach strefy euro, nie rekompensuje zagrożeń dla naszej gospodarczej przyszłości, jakie zagrażają w wyniku zastosowania wymogów tego paktu. Dlatego wzywamy rząd do wycofania się ze zobowiązań dotyczących ewentualnej akceptacji tego paktu. Wzywamy także rząd i Narodowy Bank Polski do wycofania się z projektu pożyczki MFW mającemu na celu ratowanie niemieckich i francuskich banków finansujących bankrutujące państwa - apelują szefowie Prawicy.

Pod oświadczeniem podpisali się prezes ugrupowania Marek Jurek i jego zastępca Marian Piłka.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Jurek: to szczególne zagrożenie dla Polski
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Jurek: to szczególne zagrożenie dla Polski
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.