Nowy szef KNF prof. Jacek Jastrzębski - prawnik z doświadczeniem w sektorze finansowym

Nowy szef KNF prof. Jacek Jastrzębski - prawnik z doświadczeniem w sektorze finansowym
(fot. 15June's / shutterstock.com)
PAP / kk

Prof. Jacek Jastrzębski od piątku jest przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Z wykształcenia jest prawnikiem, zajmuje się m.in. prawem handlowym i rynku finansowego. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych, biegle zna trzy języki.

Jastrzębski jest absolwentem i profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. CIR podało, że ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.

Jak poinformowało w piątkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, nowy szef KNF ma doświadczenie praktyczne w pracy w sektorze finansowym - w tym kierownicze - oraz posiada znajomość problematyki związanej z trzema podstawowymi segmentami rynku finansowego - sektorem bankowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem kapitałowym.

W latach 2008-2018 był zastępcą dyrektora departamentu prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. W tym czasie uczestniczył w strategicznych projektach banku, w szczególności transakcji na rynkach kapitałowych (emisja akcji z prawem poboru, emisje instrumentów dłużnych, w tym obligacji na rynkach zagranicznych, obligacji podporządkowanych), fuzji i przejęć (w tym dotyczących podmiotów regulowanych, umów joint-venture, a także w innych transakcjach realizowanych przez Bank (np. gwarancje ochrony kredytowej nierzeczywistej, akredytywy). Koordynował także obsługę prawną działalności banku w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości międzynarodowej, relacji inwestorskich oraz rozwoju korporacji i nadzoru właścicielskiego.

DEON.PL POLECA

Od ponad pięciu lat jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 2007-2008 zatrudniony w Kancelarii Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. w Warszawie, gdzie świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów kancelarii w zakresie prawa rynku kapitałowego, bankowości inwestycyjnej, działalności maklerskiej. Wcześniej 2004-2007 pracował w Kancelarii Adwokackiej adw. dr Zbigniew Banaszczyk.

W 2017 r. Jastrzębski został ujęty w zestawieniu "Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe" - liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nowy szef KNF w działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.

Jego rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika "Państwo i Prawo". Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.

Jastrzębski posługuje się biegle trzema językami: angielskim, niemieckim i francuskim, zna również podstawy włoskiego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nowy szef KNF prof. Jacek Jastrzębski - prawnik z doświadczeniem w sektorze finansowym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.