Piechociński o wydobywaniu gazu z łupków

Piechociński o wydobywaniu gazu z łupków
(fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
PAP / mh

Polska energetyka stoi przed wielkimi wyzwaniami. Aby uniknąć pogorszenia się bezpieczeństwa energetycznego kraju i konkurencyjności gospodarki, trzeba wydobywać gaz z łupków - uważa wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Piechociński uczestniczył w środę w Warszawie w konferencji inauguracyjnej, która rozpoczyna cykl regionalnych spotkań z samorządowcami różnego szczebla.
Zaproszeni prelegenci, w tym wybitni uczeni i praktycy, będą przedstawiać na lokalnych spotkaniach aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego w kontekście wpływu technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu z łupków.
W ocenie Piechocińskiego kwestia wydobycia tego gazu wciąż wywołuje napięcia, m.in. wśród właścicieli czy użytkowników terenów, na których ma być wydobywany ten rodzaj gazu.
"Wielkie niepokoje dotyczą też stosowanej techniki i technologii wydobywania gazu" - powiedział wicepremier. Dodał, że nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę gaz łupkowy może oznaczać z punktu widzenia "dochodów konkretnego właściciela działki, konkretnego mieszkańca, konkretnego samorządu, a nie tylko budżetu państwa".
"Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami. Konieczność znaczących inwestycji w infrastrukturę przesyłową, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, jak również zobowiązania i nasze ambicje w zakresie ochrony środowiska - w tym ochrony klimatu - zmuszają nas do podjęcia zdecydowanych działań w celu uniknięcia pogorszenia się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki. W tym kontekście rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego ma dla Polski szczególne znaczenie" - powiedział wicepremier.
"Od wielu lat prowadzimy politykę dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw energii. Zwiększenie wydobycia krajowego gazu przyczyni się do złagodzenia zależności od obcych dostaw, szczególnie z kierunku wschodniego, co z kolei pozwoli osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego. Odpowiedni poziom tego bezpieczeństwa - w tym w szczególności bezpieczna i stabilna podaż gazu ziemnego - umożliwi stopniową modernizację sektora energetycznego w kierunku niższej emisyjności gazów cieplarnianych. Zwiększenie udziału gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej jest bowiem najtańszym, de facto jedynym możliwym sposobem ograniczania emisji CO2" - dodał.
Zdaniem Piechocińskiego, "rewolucja łupkowa", która niedawno miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, pokazuje ogrom korzyści z eksploatacji własnych złóż gazu ziemnego. "USA w okresie kilku lat zmieniło się z importera netto gazu ziemnego w jego eksportera. W chwili obecnej oczekujemy decyzji władz amerykańskich odnośnie kierunku eksportu skroplonego gazu ziemnego, mając nadzieję na błękitne paliwo zza oceanu, które wzbogaci portfolio gazowe Unii Europejskiej, przyczyniając się do spadku jego cen oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Ten sygnał może być bardzo istotny, ponieważ zrewolucjonizuje układy sił na gazowym rynku europejskim" - ocenił wicepremier.
"Także w Polsce przewiduje się cały szereg korzyści związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim obniżenie ceny gazu dla odbiorców końcowych, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wpływy budżetowe z tytułu opłat koncesyjnych i podatków.  Czynniki te stanowić będą silny impuls do pobudzenia rozwoju gospodarczego, tak potrzebnego w Polsce, szczególnie dzisiaj, w czasach światowego kryzysu, a naszego spowolnienia" - dodał.
Wicepremier zaznaczył, że konieczne jest stworzenie stabilnego, korzystnego dla inwestorów systemu prawnego, który regulowałby sektor poszukiwań i wydobycie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych.
Wyraził nadzieję, że cykl konferencji przyczyni się do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia wpływu wydobycia gazu łupkowego zarówno na bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i na rozwój gospodarczy kraju.
Konferencje, którym patronatów (oprócz resortu gospodarki i środowiska) udzielili m.in. marszałkowie 10 województw, adresowane są do przedstawicieli administracji terenowej i samorządowej.
DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Piechociński o wydobywaniu gazu z łupków
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.