PKW: system informatyczny jest sprawny

PKW: system informatyczny jest sprawny
(fot. Justin Marty / Foter / CC BY)
PAP / ptsj

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski poinformował, że środowe testy systemu informatycznego pokazały, iż w zasadzie działa on sprawnie. "Są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu" - mówił.

PKW podjęła decyzję o zastosowaniu systemu informatycznego w II turze wyborów "z pewnymi zabezpieczeniami" - podkreślił Jaworski. "Gdyby ten system nie zadziałał, to wówczas po konsultacji z informatykiem komisji gminnej, należy wprowadzić system ręcznego liczenia (głosów)" - dodał.

DEON.PL POLECAWedług Jaworskiego, Komisja podjęła taką decyzję po "głębokiej analizie", po przeprowadzeniu testów systemu informatycznego oraz po zasięgnięciu opinii komisarzy wyborczych, "którzy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za zastosowaniem tego systemu informatycznego w II turze wyborów".

W środę odbył się test wyborczego systemu informatycznego. We wszystkich 890 gminach, w których odbędzie się II tura wyborów, wykryto edycyjny, łatwy do skorygowania błąd w wydrukach protokołów - powiedział PAP Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego.

PKW przyjęła w środę uchwałę zawierającą wytyczne dla komisarzy wyborczych oraz komisji obwodowych i terytorialnych.

Komisja obwodowa ma przystąpić do ręcznego sporządzania protokołu po konsultacji z pełnomocnikiem terytorialnej komisji wyborczej ds. informatyki, jeśli problemy w systemie zostaną ocenione jako "niemożliwe do niezwłocznego usunięcia". O ręcznym sporządzeniu protokołu komisja ma niezwłocznie zawiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem gminnej (lub miejskiej) komisji wyborczej.

Jeśli projekt protokołu został sporządzony w systemie informatycznym, a niemożliwa okaże się jedynie transmisja danych do terytorialnej komisji (gminnej lub miejskiej), komisja może zapisać dane z protokołu na nośniku elektronicznym. Dane te muszą być uwierzytelnione licencją przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.

II tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 30 listopada w 890 gminach. Wyborcy będą wybierać spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najlepszy wynik.

Podczas wyborów samorządowych 16 listopada system informatyczny nie zadziałał prawidłowo. Awaria systemu spowodowała, że wyniki wyborów zostały ogłoszone tydzień po nich. Na skutek problemów z liczeniem głosów do dymisji podało się ośmiu z dziewięciu sędziów PKW (z funkcji odejdą po drugiej turze wyborów); jeden sędzia odszedł, bo skończył 70 lat - Kodeks wyborczy przewiduje wygaśnięcie mandatu po ukończeniu 70. roku życia. Do dymisji podał się także szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki (z funkcji odejdzie po ogłoszeniu wyników II tury wyborów).

Drapiński powiedział PAP we wtorek, że w II turze głosowania obciążenie systemu będzie mniejsze niż 16 listopada, gdyż weźmie w niej udział jedna trzecia jednostek samorządu terytorialnego, a protokół z wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest najmniejszym z czterech, które trzeba było wówczas wydrukować.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

PKW: system informatyczny jest sprawny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.