Premier ma nadzorować rozwój mieszkalnictwa: to "kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego"

Premier ma nadzorować rozwój mieszkalnictwa: to "kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego"
(fot. PAP / Radek Pietruszka)
3 lata temu
PAP / mp

Premier ma wyznaczać cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorować jej realizację - wynika z projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej, który trafił do uzgodnień.

Według wcześniejszych zapowiedzi projektem w czwartek ma się zająć Stały Komitet Rady Ministrów.
"Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu zamieszczonego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Wnioskodawcą projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa" - głosi uzasadnienie propozycji.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwestie dot. określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i doprecyzowanie, że w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne mieszczą się sprawy nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, zaś sprawy architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej są objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. Natomiast do Prezesa Rady Ministrów będzie należało określanie celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzór nad ich realizacją" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.
Jak wskazano w uzasadnieniu, dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy "nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa". Proponuje się również usunięcie "architektury" z katalogu spraw należących do tego działu i dodanie do katalogu spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego "architektury, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej".
"Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy, w celu wykonania przepisów tej ustawy Prezes Rady Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej, co pozostaje w zgodzie z utrwaloną praktyką postępowania w przypadku podobnych zmian ustawowych. Nie spowoduje to również wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej" - napisano w uzasadnieniu.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
W poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej w ten czwartek ma trafić pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Premier ma nadzorować rozwój mieszkalnictwa: to "kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.