Prezydent: cyfrowe zagrożenia na liście kluczowych problemów

Prezydent: cyfrowe zagrożenia na liście kluczowych problemów
(fot. shutterstock.com)
PAP / jp

W świecie XXI wieku zagrożenia związane z szeroko rozumianymi technologiami cyfrowymi zapisują się na liście kluczowych problemów - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec rozpoczętego w poniedziałek w Krakowie.

Trwające dwa dni wydarzenie poświęcone jest strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Forum stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego i gromadzi uznanych w świecie ekspertów zajmujący się tą tematyką.

DEON.PL POLECA
Prezydent Duda w liście do uczestników konferencji ocenił, że ostatnie 12 miesięcy to czas wyjątkowo owocny dla umacniania cyberbezpieczeństwa w kraju i Europie, w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy NIS (nowe przepisy maja wzmocnić ochronę państw członkowskich Unii Europejskiej przed cyberatakami - PAP).

- W Polsce przyjęliśmy krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa, od ponad dwóch miesięcy te kwestie reguluje specjalna ustawa - przypomniał prezydent i zaznaczył, że obecnie potrzebujemy sprawnej implementacji nowych przepisów.

- W świecie XXI wieku zagrożenia związane z szeroko rozumianymi technologiami cyfrowymi zapisują się na liście kluczowych problemów. Niezbędne jest więc nie tylko zapewnienie koordynacji działań państwa w tej sferze, ale również opracowanie kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa tworzącej skuteczne mechanizmy obrony - zauważył Duda w liście odczytanym przez Bogusława Cichonia, dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jesteśmy świadomi - napisał prezydent w liście - że cyberbezpieczeństwo zależy od wielu czynników.

- Nie uda się go osiągnąć bez zdolnych informatyków, nowoczesnego sprzętu, dobrego oprogramowania, czy wreszcie wysokich nakładów na badania i rozwój - zauważył i dodał, że równie istotna jest także odpowiednia edukacja, ciągłe podnoszenie świadomości społecznej oraz współpraca międzynarodowa w wielu wymiarach.

- Stanowi to istotne wyzwanie dla instytucji będących częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wymiana informacji o podatnościach, zagrożeniach i atakach staje się standardem, coraz częściej organizowane są międzynarodowe ćwiczenia mające na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk - ocenił prezydent Duda, wyrażając zadowolenie, że wymiana zagraniczna staje się także domeną sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz stałym elementem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak przypomniał prezydent, formuła środkowoeuropejskiego partnerstwa w postaci inicjatywy Trójmorza, w której szczycie w Bukareszcie niedawno uczestniczył, w ciągu trzech lat od inauguracji zaowocowała wieloma konkretnymi projektami, została ona także doceniona na forum międzynarodowym.

- Myśląc o Trójmorzu najczęściej skupiamy się na kwestiach infrastruktury drogowej, kolejowej czy energetycznej. Trzeba jednak pamiętać, że rozwój sektora cyfrowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także towarzyszące temu projekty od początku były jednym z obszarów strategicznych tej inicjatywy - przypomniał prezydent.

Włączenie do tego obszaru telekomunikacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa - zauważył Andrzej Duda - w istotny sposób przyczynia się do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska gospodarczego w naszym regionie.

- Chcemy i mamy szansę stać się liderem innowacyjnej cyfrowej gospodarki, opartej na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Dostrzegamy potencjał w technologiach łączności 5G, sztucznej inteligencji, blockchain, big data, a dzięki zdolnym ekspertom i kapitałowi ludzkiemu jesteśmy w stanie go wykorzystać - ocenił prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że dyskusje podczas tegorocznego forum Cybersec zainspirują jego uczestników do wypracowania i wdrażania nowatorskich projektów służących rozwojowi gospodarczemu i bezpieczeństwu nas wszystkich.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski ocenił podczas konferencji, że tworzenie infrastruktury cyfrowej i podejmowanie działań z tym związanych doskonale wpisują się w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Jak zauważył, wszystkie państwa deklarujące przystąpienie do Trójmorza to członkowie Unii Europejskiej, co pozwala na wykorzystanie środków i kooperację cyfrową w ramach programów "Łącząc Europę" (CEF) i DigitalEurope.

- Obecnie znajdujemy się na takim etapie, na którym należy zaplanować precyzyjnie dalsze kroki - dodał.

- Musimy się, jako państwa członkowskie przygotować od tego, żeby zgłosić razem projekty infrastrukturalne. Cyfrowe autostrady są tego najlepszym przykładem - ocenił i przypomniał, że Polska podpisała już list intencyjny z Litwą dotyczący tworzenia infrastruktury w ramach cyfrowych autostrad przy okazji budowy międzynarodowej trasy Via Baltica.

- Cyfrowe autostrady to jedno, drugie to co mają przenosić, czyli dane. Jesteśmy po osiągnięciu bardzo ważnego kroku, jakim jest rozporządzenie o swobodnym przepływie danych. Polska była jednym z inicjatorów tego projektu. Te dwa elementy są bardzo ważne, z jednej strony infrastruktura, z drugiej potrzebne są dane, które będą gospodarkę napędzać - zaznaczył Zagórski.

Zdaniem ministra cyfryzacji ważną inicjatywą są także tzw. huby innowacji, które powinny powstawać w ramach partnerstwa Trójmorza. Będą one skoncentrowane - zapowiedział - na wielu zagadnieniach, ale jednym z ważniejszych elementów tej współpracy winno być cyberbezpieczeństwo.

- Tu jest potrzebna kooperacja, bo jako Europa musimy wzmocnić współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa, bo tylko w ścisłej kooperacji państw unijnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa możliwe jest wzmocnienie naszych możliwości obronnych - dodał minister.

Podczas IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec wręczono nagrodę European CYBERSEC Award. Otrzymała ją Melissa Hathaway, b. doradczyni prezydentów George’a W. Busha i Baracka Obamy ds. cyberbezpieczeństwa. Organizatorem Forum Cybersec jest Instytut Kościuszki.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prezydent: cyfrowe zagrożenia na liście kluczowych problemów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.