Prezydent podpisał "pomostową" ustawę medialną

Prezydent podpisał "pomostową" ustawę medialną
(fot. drop of light / shutterstock.com)
PAP/ ed

Utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP, zakłada "pomostowa" ustawa medialna, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

DEON.PL POLECA
O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Według ustawy zadaniem Rady ma być powoływanie i odwoływanie składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

DEON.PL POLECA

Zgodnie z ustawą, Rada Mediów Narodowych ma liczyć pięciu członków, z których trzech ma powoływać Sejm, a dwóch - prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat.

Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne. Jeśli któryś z nich z tego nie skorzysta - prawo do zgłoszenia kandydatów przechodzi na kolejny pod względem liczebności klub.

Ustawa zakłada, że członkostwa w RMN nie można łączyć z: pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej, członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta RP, członkostwem w KRRiT lub zatrudnieniem w jej biurze.

Członkiem RMN nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym.

Ustawa nie zabrania natomiast, by w Radzie zasiadali aktywni posłowie i senatorowie. O taki zakaz podczas prac w parlamencie wielokrotnie apelowała opozycja.

Z dniem wejścia ustawy w życie wygasną mandaty dotychczasowych rad programowych spółek, przy czym mają one działać do czasu powołania nowych rad.

Ustawa obliguje członków RMN do składania marszałkowi Sejmu oświadczeń majątkowych. Koszty funkcjonowania Rady będą pokrywane z budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu zapewni też jej obsługę administracyjno-organizacyjną.

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia. Jednocześnie - z dniem ogłoszenia ustawy - usunięty zostanie termin obowiązywania "małej" noweli medialnej do 30 czerwca.

W trakcie prac parlamentarnych wiceminister kultury, pełnomocnik rządu ds. reformy mediów publicznych Krzysztof Czabański mówił dziennikarzom, że Rada Mediów Narodowych "prawdopodobnie we wrześniu ukonstytuuje się ostatecznie i będzie mogła zacząć działać". Zapowiedział także, iż będzie namawiał Radę Mediów Narodowych, gdy ona powstanie, by po paru miesiącach, na przełomie 2016 i 2017 r., zastanowić się nad przeprowadzeniem konkursów na członków zarządów radia i telewizji.

Odpowiadając na jedno z pytań w trakcie debaty senackiej, Czabański oświadczył: "Jeżeli chodzi o ewentualny wybór nowych władz spółek, ponieważ te władze spółek, a zwłaszcza zarządy były w trybie niekonkursowym powoływane przez ministra skarbu po tej nowelizacji grudniowej (tzw. mała ustawa medialna - PAP), to ja osobiście, ale to nie jest ani pogląd autorów ustawy, ani pogląd rządu, tylko jako pełnomocnik rządu mogę powiedzieć, że będę namawiał RMN, jak ona powstanie, do tego, żeby po pewnym czasie, czyli powiedzmy po paru miesiącach, z końcem roku, na przełomie '16 i '17 roku, zastanowić się nad przeprowadzeniem konkursów na członków zarządu radia i telewizji i regionalnych stacji radiowych".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prezydent podpisał "pomostową" ustawę medialną
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.