Prezydent podpisał ustawę o OFE

Prezydent podpisał ustawę o OFE
Prezydent Bronisław Komorowski (fot. prezydent.pl)
PAP / wm

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w sprawie zmian w systemie emerytalnym, zmniejszającą składkę do OFE - poinformowała w czwartek PAP Kancelaria Prezydenta.

Prezydent miał 21 dni na podjęcie decyzji, czy podpisywać ustawę. Przez kilka dni konsultował się w tej sprawie m.in. z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Konstytucjonaliści, w tym były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień zgłaszali zastrzeżenia, że ustawa zmieniająca system emerytalny może nie być zgodna z konstytucją. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta informowali, że w świetle ekspertyz, którymi dysponuje prezydent, takiego zagrożenia nie ma.

Pod koniec marca Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę, zgodnie z którą w tym roku składka do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc. Ustawa przewiduje, że w 2013 r. część składki trafiającej do OFE wzrośnie do 2,8 proc., w 2014 r. do poziomu 3,1 proc., w 2015 r. do 3,3 proc. Od 2017 r. OFE będą otrzymywać 3,5-proc. część składki.

Zgodnie z ustawą składki trafiające na subkonta w ZUS będą ewidencjonowane na nich nie później niż w ciągu 15 dni roboczych licząc od ich otrzymania. Będą podlegać waloryzacji według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat (wzrost PKB plus inflacja - PAP), z zastrzeżeniem, że stopa waloryzacji nie może być ujemna.

Zasady dziedziczenia pieniędzy trafiających na subkonta w ZUS będą takie same jak w OFE. Będą m.in. podlegać podziałowi w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa czy ustania wspólności majątkowej, a także w przypadku śmierci ubezpieczonego. Środki przypadające spadkobiercom będą wypłacane w gotówce oraz ewidencjonowane na ich subkontach na analogicznych zasadach, jak ma to obecnie miejsce w OFE.

Rząd zaproponował też wprowadzenie od 2012 r. ulgi podatkowej dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć wpłaty na IKZE, nie więcej jednak niż 4 proc. podstawy opodatkowania. Z odliczenia będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą, 19-proc. stawką podatku dochodowego.

Opodatkowany PIT-em będzie jednak zwrot pieniędzy z IKZE, wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

Osoby o najniższych dochodach będą mogły wpłacić na IKZE do 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Zmianie ma ulec górny limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny, który wynosi 40 proc. aktywów funduszy, ma do 2020 r. osiągnąć 62 proc., a docelowo 90 proc. Od 1 stycznia 2012 r. zacznie obowiązywać zakaz akwizycji na rzecz OFE. Ustawa - z pewnymi wyjątkami - wejdzie w życie 1 maja 2011 r.

Według rządu, zmiany pozwolą ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa do 2020 r. o ok. 190 mld zł.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prezydent podpisał ustawę o OFE
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.