Projekt o Krajowym Rejestrze Karnym

Projekt o Krajowym Rejestrze Karnym
(fot. sxc.hu)
PAP / mh

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów między rejestrem karnym a sądami.

Jak poinformowało PAP Centrum Informacyjne Rządu, celem projektu przygotowanego przez ministra sprawiedliwości jest przyspieszenie i ułatwienie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi, Krajowym Rejestrem Karnym (KRK) i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Wprowadzenie tych zmian zapowiedział premier w expose wygłoszonym w listopadzie 2011 r.

DEON.PL POLECADotychczasową wymianę dokumentów papierowych (przesyłanych pocztą) ma zastąpić wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego).

Początkowo ma funkcjonować zarówno obieg dokumentów papierowych oraz obieg teleinformatyczny.

Według projektowanych zmian dokumenty przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. W tym zakresie zostaną przygotowane odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Możliwe będzie również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.

Nowe regulacje mają zapewnić możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego.

Dzięki tym zmianom sąd rejestrowy - wpisując do KRS nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub dokonując zmian w jej składzie - będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS (w przypadku braku uzasadnionych wątpliwości) nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach.

W projekcie przewidziano dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy - polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK.

Drugi sposób będzie się odnosić do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Po prawomocnym skazaniu odpowiednia informacja z KRK trafiałaby do KRS, który dzięki temu mógłby z urzędu rozpocząć odpowiednią procedurę wymuszającą zmiany w zarządzie danej spółki.

Taką nowelizację zapowiadał minister sprawiedliwości Jarosław Gowin na kanwie sprawy Amber Gold. Okazało się bowiem, że sąd rejestrowy dokonał wpisu Marcina P. jako członka zarządu tej spółki, mimo iż był on wtedy osobą karaną - a prawo tego zabrania. Wskazano, że sąd w istocie nie ma narzędzia do weryfikowania, jaka jest w rzeczywistości sytuacja prawna kandydata do członkostwa w zarządzie spółki.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Projekt o Krajowym Rejestrze Karnym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.