Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 r.

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 r.
(fot. shutterstock.com)
PAP / jp

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 r.; przewidziane w nim propozycje odpowiadają kwotom z projektu przyszłorocznego budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację" - napisano w informacji CIR.

Do najważniejszych rozwiązań zaliczono m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

"W 2019 r. ze środków funduszu będą również finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie CIR.

Zmiany dotyczące Funduszu Pracy przewidują, że kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

W komunikacie zwrócono uwagę na zmiany dotyczące świadczeń. Przewidziano "odmrożenie" o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.; fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013.

"Zaproponowano, analogicznie jak w 2018 r., zamrożenie podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami" - poinformowano.

Projekt zakłada, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). W przypadku Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przewidziano możliwość sfinansowania zadań związanych z informatyzacją państwa.

Założono możliwość dofinansowania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym części wydatków przeznaczonych na realizację "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Przewidziano dofinansowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD), "aby umożliwić właściwą terapię umieszczonym w ośrodku osobom stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także zapewnić im bezpieczeństwo oraz personelowi". CIR tłumaczy, że konieczność zwiększenia środków finansowych na bieżącą działalność ośrodka wynika z wyższej niż pierwotnie zakładano liczby osób tam umieszczonych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.